Search - First Reserve

Med glädje och passion löser vi våra uppdrag

Kombinerad search- och rekryteringsprocess enligt strukturerad arbetsmetod

För att öka träffsäkerheten i rekryteringarna och för att hitta de bästa kandidaterna till dig som kund, erbjuder vi searchtjänster. Vi använder oss av metoden på alla nivåer, såsom: medarbetare, specialist och chef.

Search är en strukturerad metod där vi, utifrån en fastställd profil, kartlägger marknaden och aktivt söker upp de mest lämpade kandidaterna för tjänsten.

Searchmetoden:

 1. Kravprofil/analys
  Tillsammans med kund görs en kravprofil och analys av företaget och den tjänst som efterfrågas. Den innehåller organisationsanalys, verksamhetens nuläge och utmaningar för framtiden samt företagskultur. Därefter identifieras relevanta målföretag och sökområden, branscher samt källor. Källor är de personer som vi kontaktar som skulle kunna rekommendera kandidater för den givna tjänsten. Exempelvis kan det vara en chef som arbetar inom en bransch där den relevanta profilen kan finnas och kan rekommendera tidigare kollegor/underställda.
 1. Identifiering/kartläggning
  Nästa fas i processen är att utifrån analysen och kravprofilen påbörja searcharbetet i relevanta kanaler. Vi använder oss av interna databaser, nätverk, externa databaser samt social media.
 1. Telefonintervjuer
  Utifrån identifieringen och kartläggningen framställts en ”short list” på tänkbara kandidater samt källor som i sin tur kan rekommendera kandidater för tjänsten.
 1. Presentation av kandidater
  Intressanta kandidater som matchar kravprofilen samt är intresserade av tjänsten presenteras för dig som kund.
 1. Intervjuer av kandidater
  Du som kund väljer om du själv eller vi på First Reserve genomför djupintervjun.