Sammanfattning från frukostseminarium om GIG-ekonomi och AI-rekrytering - First Reserve

Sammanfattning från frukostseminarium om GIG-ekonomi och AI-rekrytering

Tisdagen 14/5 gästades vi av Marianne Olsson som tillsammans med vår VD Eva Byström föreläste om hur framtidens arbetsmarknad påverkas av GIG-ekonomi och hur man genom rätt tankesätt och smart teknik kan ligga steget före i sin framtida kompetensförsörjning.


Marianne Olsson, GIG ekonomi

Hur blir ditt företag mer GIGifierat för att möta en arbetsmarknad där allt fler väljer att jobba i friare anställningsformer? Marianne som precis släppt boken GIG-ekonomi för företag inledde föreläsningen med sina spaningar i ämnet.

  • Resurskonsulting ökar och ersätter allt mer ordinarie tjänster, detta pga att många kompetenser är svåra att binda upp i fasta anställningar
  • Det är svårt att förutspå framtida kompetensbehov i organisationen.
  • Företag har bristande kompetens i att driva projekt internt och frisätta egna resurser
  • Eftersatt kompetensutveckling bland intern personal
  • Roller förändras och det blir viktigare att fokusera på kompetens istället för titlar
  • Från att ha 80 % fast personal och 20 % konsulter pratar man nu om en omvänd företagsstruktur där man har en kärna på 20% fasta medarbetare och bemannar med 80 % kompetenskonsulter.
  • Career Branding fungerar inte längre eftersom framtidens arbetskraft inte lockas av långa fasta anställningar

Marianne gick sedan vidare och talade om de utmaningar som företagen nu står inför med tydligt fokus på tankesätt och att omvärdera beslut. Hon menar att grunden alltid bör ligga i att lösa uppgiften istället för att fokusera på tex anställningsform. Här avhandlas också vikten av att ha ett tätt samarbete mellan HR och inköp för en smartare kompetensförsörjning där man slipper långa vakanser som bromsar företaget och att i inköp av konsulter fokusera på kvalitet.

Avslutningsvis talar Marianne i dialog med besökarna om fördelarna med GIG-ekonomin och hur det skapar en smartare organisation som tar vara på kompetens. Man blir en bättre uppdragsgivare, tar lägre risker, har möjlighet att toppa laget till varje specifikt projekt och hitta snabba lösningar.

 

Eva Byström, AI-rekrytering

Efter Marianne var det Eva Byströms tur att prata om AI-rekrytering och då framförallt vår egen Searchrobot FRasse. I Evas inledning får vi ta del av hur inköp av konsulter förändrats och hur det idag krävs mer kompetens för att hitta och matcha kompetens. Kraven på dagens konsulter är högre och de ska matcha både vad gäller kompetens och kultur precis som vid en rekrytering. Samtidigt ska konsulten vara på plats snabbt. När både kvalitets- och hastighetskrav ökar uppkommer nya behov i förmedlingen av konsulter. Bemanningsföretagen som traditionellt levererat konsulter hinner inte längre med att tillgodose kundernas behov av både hög kvalitet och hastighet.  –  därför skapades FRasse.

Eva berättar att FRasse är en rekryteringsassistent baserad på Natural Language Processing. Han används i searchprocessen, och förkortar där den inledande ledtiden med upp till 60 %. FRasse arbetar helt kompetensbaserat och hittar samband för framgångsrika tillsättningar med utgångspunkt i kundens kravprofil. FRasse är en självlärande robot som hela tiden utvecklas för att möta marknadens behov. Han kvalitetssäkrar searchprocessen genom att agera personoberoende och systematiskt med metodik framtaget av ett stort team kreativa rekryterare och med hjälp av anonymiserad data som First Reserve genererat sedan 2003.

Eva pratar vidare om att idén till FRasse föddes på en intern strategikonferens och blev möjlig på mindre än ett halvår tack vare en modig styrelse och internt engagemang. FRasse har sedan implementeringen uppfyllt behoven av snabbare leverans och nya värden till kunderna, mer tid till mänskliga relationer, kvalitetssäkrad searchprocess och stärkt varumärke – idag har alla rekryterare på First Reserve en egen assistent som jobbar 24/7 och heter FRasse!

Läs mer om FRasse i vår pressrelease eller hos tidningen karriär