Rekrytering inom ekonomi, inköp & HR - First Reserve

Behöver du rekrytera?
-Vi har metoderna och engagemanget
för att hitta rätt kandidat

Rekrytering inom ekonomi, inköp & HR

Att du anställer rätt medarbetare är avgörande för att uppnå företagets mål och resultat. Genom att låta oss göra det vi är bäst på, att hitta och attrahera rätt kandidater, kan du lägga tiden på din kärnverksamhet. En felrekrytering kostar både tid och pengar, mer än kostnaden för att anlita rekryteringsexperter som oss.

På First Reserve är vi vana att arbeta med utmanande tidsplaner och komplexa kravprofiler. Vi arbetar därför med ett gediget searcharbete i alla våra rekryteringsuppdrag.

Vår rekryteringsprocess:

 • Kravprofil
 • Urval/research
 • Djupintervjuer
 • Kandidatpresentation
 • Personlighetstester
 • Arbetstester
 • Referenstagning och bakgrundskontroller
 • Uppföljning
 • Kvalitetsgaranti

SPECIALISTOMRÅDEN

Att vi lyckas så bra med våra rekryteringar är bland annat för att vi är erfarna och kompetenta i våra personbedömningar. Vi har också många års erfarenhet inom våra specialistområden. Utöver vår kompetens och erfarenhet har vi dessutom ett stort engagemang för våra kunder och kandidater som gör att vi är framgångsrika i våra tillsättningar.

Våra specialistområden:

 • Ekonomi
 • HR
 • Lön
 • Inköp
 • Logistik
 • Administration

Vi är även specialiserade inom chefsrekrytering och interim

Du kan läsa mer om Chefsrekrytering och Interim här.

Vill du veta mer?

För vidare information om våra rekryteringar och bemanningstjänster är du välkommen att kontakta Kristina Ulander som är affärsområdesansvarig för rekrytering och bemanning

Kristina Ulander
Rekrytering och Bemanning

Boka ett möte med Kristina Ulander