Övriga tjänster - First Reserve

Teamanalys eller introduktionsstöd?
Vi hjälper dig att utveckla organisationen.

ÖVRIGA TJÄNSTER

OMSTÄLLNING

När du behöver utveckla eller avveckla medarbetare kan vi bistå med karriärrådgivning eller omställningsprogram.

GRUPPUTVECKLING

Har du en grupp som behöver bli mer effektiv är vår teamanalys ett bra verktyg för att få gruppen att lära känna varandra bättre och arbeta lönsamt.

CV-GRANSKNING

För dig som är en van rekryterare och som gör den slutgiltiga matchningen själv finns CV-granskning som tjänst.

SECOND OPINION

Är du redan i slutskedet av rekryteringsprocessen är detta något vi kan bistå med.

INTRODUKTIONSSTÖD

I samband med chefsrekrytering erbjuder vi ett stöd som ger din nya medarbetare möjlighet att reflektera över eventuella utmaningar i den nya rollen.