Rekrytering och bemanning inom offentlig marknad - First Reserve

När vi representerar er gör vi det med Engagemang, Laganda, Ansvar, Utvecklingsfokus och framför allt med glädje och passion!

REKRYTERING INOM OFFENTLIG MARKNAD

Den offentliga marknaden (kommun, stat och landsting) har det viktigaste samhällsuppdraget i Sverige, vilket gör det extra viktigt att rekrytera kompetenta och talangfulla personer. De offentliga verksamheterna står inför stora utmaningar och förändringar, där förutsättningarna att lyckas bara kan klaras av med rätt medarbetare. Att du anställer rätt medarbetare är avgörande för att uppnå verksamhetens mål och uppdrag. Genom att låta oss göra det vi är bäst på, att hitta och attrahera rätt kandidater, gör att du kan lägga tiden på din kärnverksamhet.

Offentlig kompetens

På First Reserve är vi vana att arbeta med komplexa kravprofiler till olika offentliga verksamheter. Vi har mycket god kompetens kring vilka särskilda krav som ställs, vilka olika förutsättningar och utmaningar den offentliga marknaden har. Vi arbetar nära beställande chef under hela rekryteringsprocessen vilket resulterar i en hög träffsäkerhet och mycket bra förutsättningar för att rätt person anställs.

Kompetensbaserad rekrytering

Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering, och följer en väl etablerad och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Anledningen till att vi valt att arbeta med en kompetensbaserad metodik är att det tillför en hög validitet, skapar förutsättningar för en jämställd och ickediskriminerande rekryteringsprocess och minskar risken för en felrekrytering.

SPECIALISTOMRÅDEN

Att vi lyckas så bra med våra rekryteringar är bland annat för att vi är erfarna och kompetenta i våra kompetensbedömningar. Vi har också många års erfarenhet inom våra specialistområden. Utöver vår kompetens och erfarenhet har vi dessutom ett stort engagemang för våra uppdragsgivare och kandidater som gör att vi är framgångsrika i våra tillsättningar.

Våra specialistområden:

  • Ekonomi
  • HR
  • Lön
  • Inköp
  • Logistik
  • Administration
  • Chefsrekrytering
  • Interim Management

VILL DU VETA MER?

För vidare information om rekrytering och bemanning för offentlig marknad är du välkommen att kontakta Ulrika Mandell som är affärsområdesachef för området.

Ulrika Mandell
Affärsområdeschef Offentlig marknad

BOKA ETT MÖTE MED ULRIKA MANDELL