Kvalitet & Garanti - First Reserve

Vi bygger långsiktiga relationer för att vi är
måna om att alltid ta ansvar och hålla det vi lovar

Kvalitet & Garanti

TESTER

För att säkerställa att du som kund får kandidater med rätt kompetens och personprofil för ditt företag arbetar vi aktivt med kvalitetssäkring.

Vi använder oss av Master Managements testutbud och erbjuder följande tester i våra rekryteringsprocesser:

  • ACE Kognitivt problemlösningstest som testar logisk analytisk förmåga.
  • MPA Personlighetstest som belyser jobbstil, sociala faktorer och drivkrafter.
  • EASI Personlighetstest som belyser beteende och motivationsfaktorer.
  • TEAMANALYS Analys av arbetsgruppen för att synliggöra vilka beteenden och motivationsfaktorer som råder. Tjänsten är ett bra verktyg när du vill fördjupa dig i hur din grupp fungerar och hur den kan utvecklas genom att rekrytera olika personprofiler till teamet.

ALLMÄNNA VILLKOR

First Reserve är auktoriserat av branschorganisationen Bemanningsföretagen genom Almega. Att vara ett auktoriserat bemanningsföretag innebär en garanti om att vi följer lagar och regler som berör konsulttjänster.

Kraven för att bli ett auktoriserat bemanningsföretag omfattar bland annat kollektivavtal, allmänna leveransvillkor, etiska regler, ansvarsförsäkring, jämställdhetsplan, hantering av personuppgifter enligt GDPR m.m. Auktorisationen gäller för ett år i taget och en årlig granskning görs för förlängning av auktorisationen.

Allmänna bestämmelser:

Personaluthyrning 

Rekrytering

KVALITET/GARANTI

Tre månader efter att kandidaten påbörjat sin anställning hos dig gör vi en uppföljning med dig och den utrekryterade kandidaten.

Rekrytering
Vid en fullständig rekrytering ingår garanti för dig som kund.

Bemanning
Vid bemanning med våra konsulter kan du som kund känna dig trygg. Om den inhyrda personen inte motsvarar dina önskemål förbinder sig First Reserve att byta ut vederbörande inom skälig tid.

INTEGRITETSPOLICY

Läs gärna vår integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. (GDPR)

Integritetspolicy