Seminarier och aktiviteter

F1R AKTIVITETER

Vi bjuder med jämna mellanrum in dig som kund eller möjlig samarbetspartner till intressanta föreläsningar.

Vi är engagerade i vår omvärld och möter ständigt spännande och aktuella personer som har mycket att dela med sig av inom sitt område. Vi arrangerar seminarier och bjuder in föreläsare i intressanta ämnen. Det kan vara inom HR, personlig utveckling, ledarskap, hållbarhet, genus eller andra aktuella ämnen.

Håll gärna utkik i vårt kalendarium där vi löpande presenterar kommande aktiviteter.

SEMINARIUM – VIRTUAL REALITY FÖR HR

Virtual Reality för HR – frukostseminarium 22/5

Hur kan du använda dig av Virtual Reality i ditt HR-arbete? Eva Kindlundh från Warpin Media gav oss mycket intressanta svar rörande detta.

En stor målgrupp för arbetsmarknaden framöver är våra kära millenials, och undersökning visar att 82% anser att teknisk modernitet är viktig. Att ligga i framkant med det tekniska attraherar därmed medarbetare och bidrar också till sustainability – att dem vill stanna.

VR i HR-sammanhang förändrar förutsättningarna för arbetsmarknaden. Dels innebär det mindre jobb vid till exempel nyanställningar då man kan förmedla mer, bland annat processer, känslor eller företagskultur. Föreställ dig att du redan vid en anställningsintervju kan erbjuda/erbjudas möjligheten att få se hur ett kontor ser ut, som kanske ligger på en annan geografisk plats än du befinner dig. På samma sätt kan man även få uppleva olika scenarion från hur en vanlig arbetsdag skulle se ut – och då kan man redan vid det skedet känna av om detta är något som känns passande eller ej.

Man kan därmed spara in tid i både processer och introduktioner, samtidigt som man säkerställer att alla får samma information. Hur bra är inte det?!

SEMINARIUM – GDPR I ETT HR-PERSPEKTIV

GDPR i ett HR-perspektiv – Frukostseminarium 28/3 med Emma Bädicker från Delphi.

Onsdagen 28 mars gästades vi av juristen Emma Bädicker som talade om GDPR i HR-specifika frågor.

SEMINARIUM – LÖNEKARTLÄGGNING

Lönekartläggning – Frukostseminarium 25/1 med Saskia Linton från Sysarb.

Än en gång fick vi äran att ha Saskia Linton hos oss. Denna gång höll hon i en mycket intressant och uppskattad föreläsning om lönekartläggning.

När man talade om löner förr i tiden handlade det om centrala lönebildningar och lönesättning efter ålder och år inom yrket. Nu för tiden är det mer lokala lönebildningar och värdeskapande lönesättningar. En stor skillnad däremellan är att man förr var garanterad lönehöjning, men så är inte fallet idag.

Så varför gör vi lönekartläggning? – Det är en del av diskrimineringslagen.

Lönekartläggning innebär för det mesta att vi undersöker och dokumenterar skillnaden på lönenivåerna mellan män och kvinnor. Den är till för att beskriva för diskrimineringsombudsmannen vad man gör/försöker göra för att motverka denna skillnad.

Denna kartläggning ska göras varje år.

Men finns det rättvis lön? Hm, det finns i alla fall en upplevelse kring rättvisa löner.

Denna upplevelse av rättvisa bidrar lönekartläggningen till om den utförs korrekt. Tydliga processer som är förklarande bidrar till större förståelse för processen av lönesättning. Därmed kan resultera i att fler kan känna sig nöjda över sina löner.

Anställda har ett behov av att känna tillit, och denna tillit kan uppkomma om företaget är tydlig i kommunikationen kring löner och varför man får den lönen man får. Dessa löner bidar i sin tur till motivation, så länge den är skälig.

Det företag bör tänka på är: Har det fungerat att koppla ihop lönebildningen med verksamhetsmålen? Ha medarbetarsamtal som sätter grunden för löneutveckling och fortsätt med den öppna kommunikationen.

Personalen är den dyraste kostanden ett bolag har – värna om dem! Ha medarbetarnas välmående som prioritet, för utan dem och deras engagemang drabbas verksamheten.

 

För dig som är intresserad handlar vårt nästa frukostseminarium om GDPR i ett HR-perspektiv. Då kommer Emma Bädicker från Delphi affärsjuridiska byrå och talar om vad som förändras för HR-avdelningen i och med införandet av den nya dataskyddsförordningen. För mer info och anmälan klicka här

SEMINARIUM – MEDARBETARSAMTALET

Ny syn på medarbetarsamtalet – Frukostseminarium 30/11 med Saskia Linton från Sysarb.

Torsdagen den 30:e november var det fullt hus hos First Reserve när vi gästades av Saskia Linton från Sysarb. Hon höll en intressant föreläsning om hur viktigt medarbetarsamtalet är och vad tydlig kommunikation mellan chefer och medarbetare tillför företaget.

Medarbetarsamtal är en viktig kugge för att ge medarbetarna de bästa förutsättningarna att utvecklas och kunna prestera bättre på jobbet. Dessa samtal kan bidra till ökad motivation, som i sin tur leder till ökad glädje och drivkraft. En angelägen punkt är även att det kan tydliggöra ett syfte till att gå till jobbet.

Att tänka på när man utför dessa samtal är att hålla dem på ett rättvist sätt. Rättvisa upplevs på olika sätt av olika personer, därför är enskilda medarbetarsamtal grunden till att få bästa möjliga beskrivning av varje persons upplevelse av att vara på jobbet. Genom dessa samtal ges möjligheten för dig som chef att få underlag för eventuella förändringsbehov och ökad trivsel.

Chefen har en central roll i att medarbetarna ska känna sig trygga, så stabila relationer fyllda med tillit är väldigt viktig för de anställda idag. Etablera därför en bra process så alla får en chans att bli lyssnad på, ta dig tiden att engagera dig i det sociala utbytet mellan samtliga anställda. Tänk på att hålla det konsekvent, håll det du lovar och behandla alla likvärdigt. Alla behöver inte alltid veta allt, men det är av stor vikt att få alla att förstå situationen de är i, och att de känner sig involverade i vad som händer i företaget.

 

För er som är intresserade kommer Saskia tillbaka till oss redan 25/1 och talar då om lönekartläggning. För mer info och anmälan klicka här

SEMINARIUM – CORPORATE MINDFULNESS

Corporate Mindfulness – Frukostseminarium 12/10 med Jonas Skiöldebrand

 

Torsdagen 12/10 gästades vi av Jonas Skiöldebrand som höll en föreläsning rörande ämnet Mindfulness.

Enligt undersökningar fokuseras cirka 47% av tiden på jobbet på fel områden. Med tanke på den framväxande digitala världen är det svårare och svårare att hålla fokus och prioritera rätt saker. Vi blir distraherade från både höger och vänster och försöker samtidigt multitaska och göra flera uppgifter samtidigt, vilket försvårar hjärnans förmåga att känna välbefinnande.

Så hur hittar vi rätt fokus och anammar förmågan att kunna styra uppmärksamheten? Mindfulness.

Träna hjärnan och uppmärksamhetsmuskeln till att fokusera på det du väljer att fokusera på. Välj dina distraktioner medvetet och försök undvika multitasking då det bidrar till bland annat:

  • Sämre prioriteringar
  • Minskad kvalité
  • Dränering av energi
  • Sämre effektivitet

Hjärnan anpassar sig till det vi gör genom multitasking krymper hjärnan och blir mindre kapabel till att genomföra angelägenheter på bästa möjliga nivå. Så ta dig tiden att sätta dig ner, blunda och försök koppla bort allt runtomkring åtminstone några minuter om dagen.

SEMINARIUM – FRÅN MEDARBETARE TILL AMBASSADÖR

Från medarbetare till ambassadör – Frukostseminarium 24/8 med Anna-Karin Lingham

Anna-Karin Lingham gästade oss torsdagen 24/8 och talade om hur viktigt det är för ett företag att samtliga anställda siktar mot gemensamma mål, med gemensamma värderingar.

Man bör ge individen en anledning till att vilja vara en ambassadör. Därför behöver företag en tydlig plattform för vilka värderingar de står för och ett tydligt budskap som utstrålar rätt bild av kärnverksamheten. Lyckas man med detta är det då lättare för individen att kunna matcha ihop dessa värderingar med sina egna värderingar och sin egen image. Hittar man denna matchning ger man individen de bästa förutsättningarna för att vara en stark ambassadör för verksamheten. Medarbetare vill känna sig stolta över sin verksamhet och det varumärke som de jobbar för. Därför bör det finnas en genuinitet och ett liv i de värden som kärnverksamheten lever efter. Som anställd vill man känna sig som en viktig puzzelbit för att skapa en helhet, och känna en samhörighet.

Många verksamheter strävar efter att den interna bilden ska förmedlas på ett så stabilt sätt att omgivningens bild är densamma. Är man oense rörande vissa beslut eller värderingar kan det vara svårt att utstråla en konsekvent bild av det verksamheten står för. Är man däremot överens blir det en lättare resa mot det gemensamma målet och förmågan att kunna ta beslut, stora som små.

Hittar man som verksamhet en balans mellan styrning och frihet, och låter individen blomma ut inom trygga ramar resulterar detta förhoppningsvis i en välmående medarbetare och ambassadör. Även transparens och ömsesidig feedback lyfts upp som två viktiga pelare för starkt ambassadörskap.

Verksamheten bör ge medarbetarna god information och få dem att känna sig delaktiga i vad som händer, så att de har rätt förutsättningarna för att kunna vara den bästa ambassadör den kan vara. Är det dessutom ett öppet klimat så man vet vad folk tänker och tycker, så är det lättare för samtliga att utvecklas och stå stadigt tillsammans.

Dock krävs även riktlinjer för vad som är okej och inte okej i rollen som ambassadör. Anna-Karin tar upp exemplet med sociala medier som är ett växande sätt för att nå ut till sin omgivning. Därför rekommenderas en policy med riktlinjer över hur man bör kommunicera i de sociala medierna.

Frukostseminariet lyfter upp värdet av att lägga resurser på att utveckla individen. Både tid och pengar är viktiga faktorer som bör investeras då individen är som en guldgruva för verksamhetens marknadsföring.