Kristina Ulander - First Reserve

KRISTINA ULANDER

”Jag heter Kristina Ulander och är affärsområdeschef för rekrytering och bemanning. Jag har arbetat med HR, ledarskap och service i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag har bland annat haft befattningar som personalchef och kundservicechef ute hos kund och på interimsuppdrag.

Innan jag började på First Reserve arbetade jag som kundansvarig konsultchef på ett av Sveriges största bemanningsföretag. Jag har utbildat mig på Socialhögskolan och specialiserat mig på etik och regelverk samt säkerhet och konflikthantering.

Jag är mål- och resultatdriven och engageras av nya affärsmöjligheter. Det är viktigt att förstå att kandidat, konsult och kund är lika betydelsefulla i processen för ett lyckat avslut.

Det bästa med att jobba på First Reserve är alla engagerade kollegor, här finns utrymme för att uttrycka sina åsikter och alla har möjlighet att vara delaktiga och göra skillnad. Hos oss råder ”Laget framför jaget”

Mitt motto är, ”Alltid framåt! Framrutan är större än backspegeln”

Kristina Ulander
Affärsområdeschef
Rekrytering och bemanning/Partner
070-783 98 35
kristina.ulander@firstreserve.se