Intervju - First Reserve

Dags för intervju?
-Vi har bra tips inför din nästa telefonintervju och personliga intervju

Såhär förbereder du dig inför en intervju

Telefonintervju och personlig intervju

Den första kontakten du har efter att du skickat in din ansökan är i de flesta fall över telefon. En telefonintervju är oftast en kortare avstämning med rekryteraren för att stämma av att dina kompetenser matchar det som efterfrågas. Telefonintervjun ger dig även en chans att muntligt framföra varför du är intresserad av tjänsten och varför du är en lämplig kandidat.

Om du inte är förberedd på att få ett samtal från en rekryterare, ska du inte dra dig för att be att få ringa tillbaka senare, eller be om att bli kontaktad vid en specifik tidpunkt. På så sätt hinner du plocka fram din ansökan och läsa igenom annonsen en extra gång, och undvika situationer där det finns risk för att samtalet bryts eller att du störs av oljud i bakgrunden.

Om du går vidare efter en telefonintervju så är nästa steg att du blir kallad till en personlig intervju.

Att tänka på inför intervjun

  • Förbered dig gärna inför en intervju genom att läsa på kring tjänsten och företaget. Det gör det lättare för dig att svara på och själv ställa frågor. Att vara påläst ger ett positivt intryck.
  • Fråga innan intervjun vilka dokument som du ska ha med dig, såsom arbetsintyg, betyg och diplom.
  • Tänk igenom i förväg vilka dina främsta styrkor och svagheter är. Fundera även kring olika situationer när dina styrkor och svagheter märks som mest.
  • Klädsel, det kan diskuteras och ifrågasättas hur viktiga kläderna är för kompetensen, och att ens kvalifikationer inte sitter i klädseln. Faktum är ändå att det första intrycket har stor betydelse för hur en människa uppfattas. Hel och ren är en gyllene regel så välj kläder du känner dig professionell och bekväm i. Du förstärker det första intrycket genom att se personen i ögonen och hälsa med ett fast handslag.
  • Tänk igenom om du har något du undrar över gällande tjänsten eller företaget, och ta tillfället i akt att ställa frågor under intervjun. Försök att även svara så uppriktigt som möjligt på rekryterarens frågor.
  • Undvik att prata illa om tidigare arbetsplatser, chefer eller medarbetare, det tillför oftast inget i det nya sammanhanget.

Till sist, försök att slappna av och ha ett trevligt samtal! Rekryterarens jobb är inte att värdera om du är bra eller dålig utan om du är rätt person för den aktuella tjänsten. Det är helt ok och normalt att vara nervös inför och under en intervju. Att nämna det för rekryteraren kan få dig att slappna av något. En rekryterare är van vid dessa situationer och har full förståelse för din nervositet.