Interimkonsulter - First Reserve

Interimkonsulter

ELSA
HR-konsult/HR-chef

Saknas bild

Kompetensprofil

 • HR-chef och lönechef
 • Strategiskt och operativt HR-arbete
 • Ledningsgruppsarbete
 • Budgetansvar
 • Personalansvar
 • Organisations- och förändringsarbete
 • Utbildning och utveckling av ledare
 • ISO-arbete

MARILYN
HR-konsult/HR-chef

Saknas bild

Kompetensprofil

 • Erfaren HR-chef med bakgrund från rekryteringsbranschen
 • Strategiskt och operativt HR-arbete
 • Rekrytering och testning
 • Employer Branding
 • Utbildning
 • Omställning
 • Arbetsmiljö och rehabilitering
 • Fackliga förhandlingar

YVONNE
HR-konsult/Personalchef

Saknas bild

Kompetensprofil

 • Strategiskt och operativt HR-arbete
 • Ledningsgruppsarbete
 • Erfarenhet från svenska och internationella bolag
 • Organisations-förändringar
 • Fackliga förhandlingar
 • Performace- och talent management
 • Rekrytering
 • Arbetsmiljö och rehabilitering
 • HR-nyckeltal

JAN
Senior financial controller

Saknas bild

Kompetensprofil

 • Financial controller och redovisningschef
 • Analys av kassaflöde, likviditet samt förvärv
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Koncernredovisning
 • Skatt och moms
 • Nyemission
 • Erfarenhet från större och internationella organisationer
 • Erfarenhet av flera ekonomi- rapporterings- och analysverktyg bl a SAP

JEANETTE
Ekonomikonsult

Saknas bild

Kompetensprofil

 • Ekonomichef, redovisningschef och gruppchef
 • Löpande redovisning
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Momsredovisning
 • Avstämningar
 • Löner
 • Månadsbokslut
 • Rapportering
 • Årsbokslut

ULF
IT-Ekonom/Ekonomichef

Saknas bild

Kompetensprofil

 • Effektivisering av operationella processer och flöden
 • Automatisering inom ramen för ekonomifunktionen
 • Programmering
 • Löpande redovisning
 • Bokslut
 • Årsredovisning

CATHARINA
Erfaren HR-konsult

Saknas bild

Kompetensprofil

 • Strategiskt och operativt HR-arbete
 • Erfarenhet från svenska och internationella bolag
 • Ledningsgruppsarbete
 • Organisationsförändringar
 • Fackliga förhandlingar
 • Performance, talent och successionsprocesser
 • Rekrytering
 • Arbetsmiljö och rehabilitering
 • HR-nyckeltal