Interim - Processen

Interim - Processen

Så går det till när du anlitar First för interim management, hyr en interim chef som CFO, Ekonomichef, HR-chef, VD eller Inköpschef.

Scroll
Ska¨rmklipp7 Maria video IMG_1991 IMG_4507 IMG_6566 IMG_8374 IMG_9361 IMG_3532 IMG_6674 IMG_8740

De flesta företag har från tid till annan ett tillfälligt behov av kvalificerad kompetens, då kan ofta interim management vara lösningen. Det kan handla om att man behöver en interimskonsult tillfälligt för en chefsposition, en specialisttroll eller i förändringsledning. 

Fördelen med att anlita en interimskonsult är att konsulten är erfaren och van att snabbt sätta sig in i nya organisationer och roller. För att ge konsulten bästa förutsättningar att leverera det du behöver är det bra om du som kund formulerat uppdraget så tydligt som möjligt, vad som ska uppnås och under vilka förutsättningar.

Här går vi igenom hur processen går till från att behovet av en interimskonsult uppstått till genomfört uppdrag:

Kravprofil
Det första steget efter att du tagit kontakt med oss på First Interim är att en konsultchef tillsammans med dig tar fram en kravprofil för uppdraget. Kravprofilen används för att hitta och välja ut de interimskonsulter som passar för uppdraget.

Search
Vi söker i våra nätverk och databaser efter lämpliga interimskonsulter. Vi kontaktar aktuella profiler och stämmer av matchning, intresse och tillgänglighet.

Presentation
När vi hittat en eller ett par passande interimskonsulter för uppdraget presenterar vi dem för dig. Du väljer ut den eller de som du vill träffa för intervju.

Bakgrundskontroll
Vi genomför referenstagning och bakgrundskontroll av den eller de konsulter du valt att gå vidare med.

Uppdraget startar
Uppdraget startar med utvald konsult. Under uppdraget håller konsultchefen kontakt med både dig och interimskonsulten för att säkerställa att samarbetet fungerar bra för alla parter.

Uppföljning
När uppdraget avslutats följer vi upp resultatet med både er som kund och interimskonsulten.

Exempel på roller vi tillsätter inom interim management: CFO, COO, Ekonomichef, Redovisningschef, Koncernredovisningschef, Marknadschef, HR-chef, Inköpschef, Lönechef.

Kontakta oss idag om du har behov av våra tjänster inom interim management. Vi har ett stort och väl bearbetat nätverk av erfarna konsulter och ofta kan vi hjälpa dig att ha en interim konsult på plats inom ett par dagar eller veckor beroende på uppdragets art.

Iréne Nilsson

Telefon: 08 230 240 

Hör av dig till oss!

Söker du en chef eller specialist till ditt företag är du
välkommen att kontakta oss här eller slå en signal på 08 230 240.

Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!