Inspiration

Inspiration

Var anställningsbar på robotarnas arbetsmarknad

Oroar du dig för att din tjänst ska tas över av robotar och att du därmed blir överflödig på din arbetsplats?

Många oroar sig såklart i onödan men forskning visar ändå att så mycket som femtiotre procent av dagens anställda beräknas kunna ersättas av digital teknik i Sverige under de kommande två decennierna.

Smarta företag har idag en tydlig plan för sin digitalisering, där personalens framtid är väl planerad. Att succesivt utveckla sin personal för att utföra nya funktioner kan vara den klokaste investeringen någonsin. Även om datan framöver kommer administreras av en robot så finns fortfarande behovet av att tolka data och att utbilda robotarna kvar. En robot som saknar tydlig ledning och utveckling blir snabbt värdelös. Att roboten utbildas av någon som spenderat flera år med att utföra arbetsuppgifterna som roboten nu ska ta sig an har många fördelar. Exempelvis blir det enklare att upptäcka brister och hitta möjligheter till förbättring som kan vara svåra att se för en utomstående.

Har ditt företag ingen utarbetad plan för sina anställda när arbetsuppgifterna automatiseras så finns risken att du kommer få avsluta din anställning. Detta kan vara både skrämmande och ge upphov till stress och sömnlösa nätter, särskilt om du har arbetat länge på din arbetsplats och trivs med kollegor och arbetsuppgifter. Hamnar du här så finns egentligen bara två alternativ – byt jobb eller kämpa. Väljer du att kämpa så är det bara att kavla upp armarna och visa din arbetsgivare att du är någon att räkna med även efter robotarnas intåg. Visa att du inte bara kan utföra dina arbetsuppgifter utan även förstår mekanismerna bakom och pedagogiken i hur arbetsuppgifterna bäst lärs in. Visa nyfikenhet inför det nya och ta fram egna förslag på hur företaget bäst kan dra nytta av sina digitaliseringsinvesteringar. Med rätt attityd blir du snabbt oersättlig.

Har det gått så långt att du faktiskt har blivit uppsagd från din tjänst – misströsta inte. Aldrig har det varit så enkelt att byta karriär som idag. Näringslivet och utbildningsföretagen har tätt samarbete och det finns nu flera korta utbildningar som hjälper sig att byta riktning och ta tillvara på den kompetens som du redan har. Detta gör att du snart är attraktiv på arbetsmarknaden igen och möjligheter att hoppa på något nytt som du kanske aldrig hade vågat.

Inspiration Mer Inspiration
Rekrytering Var anställningsbar på robotarnas arbetsmarknad 4 minuter

Oroar du dig för att din tjänst ska tas över av robotar och att du därmed blir överflödig på din arbetsplats?

Mer information
Rekrytering Referenstagning - tre frågor som du inte får missa! 3 minuter

Urvalsarbetet börjar närma sig sitt slut, genom djupintervjuer och tester har ni landat i en eller ett par kandidater som ni kan tänka er att anställa. Nu är det dags för referenstagning men vad är viktigt att tänka på, vilka frågor får du inte missa att ställa till referenten?

Mer information
Rekrytering Kan man rekrytera utan CV? 3 minuter

Traditionellt sett har det vanligaste sättet att söka ett jobb varit att skicka in ett CV och ett personligt brev. Arbetsgivare har rutinmässigt uppmanat kandidater att skicka dokumenten för att söka ett ledigt jobb. Men vad händer på en arbetsmarknad där det råder kompetensbrist och där kandidaternas jobbsökarbeteende ändrats? Kan man som arbetsgivare fortfarande sitta vackert och vänta på att kandidaterna ska ta sig tiden och skicka in både CV och personligt brev?

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!