Inspiration

Inspiration

Så tar du fram en rekryteringsstrategi

Att rekrytera nya medarbetare är en av de viktigaste uppgifterna för ett företags framgång och utveckling. Samtidigt är en rekryteringsprocess en viktig del i företagets marknadsföring, på en arbetsmarknad med hård konkurrens om de bästa kandidaterna gäller det att synas på rätt plats och på rätt sätt för att attrahera rätt personer till företaget.

Frågor?

Vill man rekrytera personal på ett effektivt sätt och dessutom på ett sätt som stärker företagets varumärke behöver man ha en plan för sin rekryteringsprocess och sitt personalbehov på ett par års sikt, man behöver en rekryteringsstrategi.

En rekryteringsstrategi beskriver företagets behov av att rekrytera personal under de närmsta åren och bör innehålla information om följande delar:

 • Mål
  Här anges vilka mål som finns med de olika aktiviteterna i rekryteringsstrategin samt hur målen ska följas upp.
 • Rekryteringsbehov
  Rekryteringsbehovet beskrivs för de kommande åren, hur företaget planerar att växa eller skära ner och hur pensionsavgångar ska hanteras. Vilka regioner och avdelningar kommer att behöva rekrytera ny kompetens.
 • Budget
  Vad en rekrytering kostar skiljer sig åt beroende på roll men det som är säkert är att en rekrytering kostar oavsett om man genomför sin rekryteringsprocess själv eller anlitar ett rekryteringsföretag. Här är målet att få med samtliga kostnader för de rekryteringar som planeras såsom arbetstid för att skriva platsannons, urval, search, intervjuer, bakgrundskontroller och referenstagning samt eventuellt rekryteringsarvode till rekryteringsföretag.
 • Tillvägagångssätt
  Under tillvägagångssätt beskrivs vilka typer av kompetenser som företaget kan rekrytera på egen hand och vilka kompetenser som kräver att man anlitar ett rekryteringsföretag. Var ska företaget hitta kandidater, vilka verktyg krävs för rekryteringsarbetet och finns det tidigare anställda som man vill återanställa? Här beskrivs hur företaget ska återkoppla till kandidater under och efter rekryteringsprocessen och vilka som ska vara involverade i rekryteringarna. Kom ihåg att tillvägagångssättet ofta ser olika ut beroende på vilken typ av kompetens som ska rekryteras.
 • Employer Branding
  Alla företag behöver ha en strategi för employer branding i sin rekryteringsprocess. Employer Branding handlar bland annat om hur arbetsgivaren marknadsför sig gentemot kandidater. I en bra rekryteringsstrategi ska det framgå hur och var företaget ska annonsera lediga jobb och hur kandidater ska bemötas under och efter rekryteringsprocessen.
 • Jämställdhet och mångfald
  En avgörande framgångsfaktor för alla företag är att ta tillvara på människors olikheter. En rekryteringsstrategi ska därför beskriva hur företagets rekryteringsprocess ska vara jämställd och skapa förutsättningar för mångfald.

First Rekrytering och Bemanning i Stockholm kan hjälpa dig med alla delar i din rekryteringsprocess eller bara vissa utvalda delar. Med många års erfarenhet och expertis inom rekrytering kan våra rekryterare hjälpa dig att ta fram en rekryteringsstrategi som leder till effektiva och lyckade rekryteringar.

Inspiration Mer Inspiration
Rekrytering Var anställningsbar på robotarnas arbetsmarknad 4 minuter

Oroar du dig för att din tjänst ska tas över av robotar och att du därmed blir överflödig på din arbetsplats?

Mer information
Rekrytering Referenstagning - tre frågor som du inte får missa! 3 minuter

Urvalsarbetet börjar närma sig sitt slut, genom djupintervjuer och tester har ni landat i en eller ett par kandidater som ni kan tänka er att anställa. Nu är det dags för referenstagning men vad är viktigt att tänka på, vilka frågor får du inte missa att ställa till referenten?

Mer information
Rekrytering Kan man rekrytera utan CV? 3 minuter

Traditionellt sett har det vanligaste sättet att söka ett jobb varit att skicka in ett CV och ett personligt brev. Arbetsgivare har rutinmässigt uppmanat kandidater att skicka dokumenten för att söka ett ledigt jobb. Men vad händer på en arbetsmarknad där det råder kompetensbrist och där kandidaternas jobbsökarbeteende ändrats? Kan man som arbetsgivare fortfarande sitta vackert och vänta på att kandidaterna ska ta sig tiden och skicka in både CV och personligt brev?

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!