Inspiration

Inspiration

Rekryteringsprocessen

En bra rekryteringsprocess är en förutsättning för en lyckad rekrytering och en bra kandidatupplevelse, här går vi igenom alla steg i rekryteringsprocessen på djupet.

Frågor?

Rekryteringsprocessen hos First Rekrytering och Bemanning

En bra rekryteringsprocess är strukturerad och systematisk. Under rekryteringsprocessen informeras och engageras kandidaten genom hela rekryteringen. En välskriven platsannons attraherar rätt kandidater och en professionell intervjuteknik sållar ut de mest välmatchande kandidaterna. Relevanta tester ger en indikation om hur kandidaten kommer att lyckas i tjänsten.

Regelbunden återkoppling till kandidater under hela rekryteringsprocessen har flera fördelar för dig som ska rekrytera, bland annat hålls aktuella kandidater engagerade samtidigt som företaget bygger ett bra arbetsgivarvarumärke under rekryteringsprocessen. Att vårda sina kandidatrelationer är viktigt för alla arbetsgivare. 

Hur lång tid tar en rekryteringsprocess?

En rekryteringsprocess kan ta olika lång tid beroende på vilken tjänst man rekryterar till. Rekryteringar av kandidater som är specialister och chefer tar i regel längre tid än andra rekryteringar för att urvalet av kandidater helt enkelt är färre än vid rekrytering av andra kompetenser. En rekryteringsprocess kan ta allt från några dagar till ett par månader.


Rekryteringsprocessen hos First - Steg för steg

 1. Rekryteraren sammanställer en kravprofil efter genomgång med kunden
 2. En annons författas och publiceras av rekryteraren för tjänsten som ska tillsättas
 3. Urvalsarbete och search startar för att hitta aktuella och intresserade kandidater
 4. Rekryteraren håller telefonintervjuer med aktuella kandidater samt genomför djupintervjuer av matchande slutkandidater
 5. Utvalda tester genomförs med en certifierad rekryterare som kan identifiera till exempel jobbstil, motivation och beteende eller logisk analytisk förmåga
 6. Välmatchande kandidater presenteras för kunden
 7. Kunden träffar kandidater för intervju och utvärderar och väljer den kandidat som bäst matchar personalbehovet
 8. Referenstagning av utvald slutkandidat utförs av rekryterare. Bakgrundskontroll anpassad till aktuell tjänst genomförs
 9. Kunden anställer utvald och kvalitetssäkrad kandidat för anställning vid företaget, rekryterare meddelar andra sökande kandidater att tjänsten är tillsatt
 10. Tre månader efter anställning följer rekryteraren upp resultatet och upplevelsen av rekryteringsprocessen och matchningen med både kund och kandidat

Att rekrytera är ett hantverk

Här går vi djupare in i på de olika delarna i rekryteringsprocessen från sammanställning av kravprofil till anställning och uppföljning.

Kravprofil

Kravprofilen är rekryteringsprocessens karta. I kravprofilen sammanställs de krav, önskemål och behov som är relevanta för tjänsten som ska tillsättas. En kravprofil får aldrig vara diskriminerande och bör täcka in:

 • Utbildningskrav
 • Erfarenhetskrav
 • Kompetenskrav
 • Önskvärda egenskaper och förmågor

Annons

Kravprofilen är underlaget som behövs för att veta vilken kompetensprofil man eftersöker och för att skriva annonsen för tjänsten. I annonsen bör det framgå vilka krav som ställs för den aktuella tjänsten men också vad arbetet kommer att innebära och hur arbetsplatsen ser ut.

Urval och search

Så snart kravprofilen är satt och annonsen publicerad påbörjas urvals- och searcharbetet. Rekryteraren går igenom de ansökningar som kommit in och gör sökningar efter lämpliga kandidater i olika databaser såsom till exempel LinkedIn.

Telefonintervju och djupintervju

När ett antal kandidater valts ut påbörjas telefonintervjuer som är ett bra sätt att inleda en första kontakt med kandidaterna för att sedan välja ut de kandidater man vill träffa för en djupintervju. Djupintervjun hålls enligt en kompetensbaserad intervjuteknik. Kandidaten träffar först rekryteraren på rekryteringsföretaget och i ett senare skede kunden. 

Tester

Inom rekrytering finns flera olika tester att använda för att få en uppfattning om en kandidat när det gäller kompetens, förmågor egenskaper och beteenden. Det finns personlighetstester, IQ-tester och färdighetstester. Tester bör väljas med omsorg och med utgångspunkt i kravprofilen och förutsättningar i tjänsten som ska tillsättas.

Referenstagning och bakgrundskontroll

När slutkandidaten valts ut är det dags för referenstagning. Referenstagningen används för att ta reda på om rekryterarens intryck av kandidaten stämmer överens med referentens. Vid chefsrekryteringar är det vanligt med en 360 graders referenstagning.

Vid en bakgrundskontroll kontrolleras och verifieras de uppgifter som kandidaten lämnat såsom uppgifter i CV:t om utbildning och erfarenhet. Man samlar även in den offentliga information som finns om personen.

Introduktion och uppföljning

När rekryteringsprocessen är klar är det dags att introducera den rekryterade medarbetaren i det nya jobbet. Det är också viktigt att ett par månader efter rekryteringen stämma av hur kandidaten upplevt rekryteringsprocessen och hur upplevelsen av den första tiden på jobbet varit.

Vill du upptäcka alla fördelar med att ta hjälp med din rekrytering av ett rekryteringsföretag så är du välkommen att ta kontakt med oss på First i Stockholm.

Inspiration Mer Inspiration
Rekrytering Var anställningsbar på robotarnas arbetsmarknad 4 minuter

Oroar du dig för att din tjänst ska tas över av robotar och att du därmed blir överflödig på din arbetsplats?

Mer information
Rekrytering Referenstagning - tre frågor som du inte får missa! 3 minuter

Urvalsarbetet börjar närma sig sitt slut, genom djupintervjuer och tester har ni landat i en eller ett par kandidater som ni kan tänka er att anställa. Nu är det dags för referenstagning men vad är viktigt att tänka på, vilka frågor får du inte missa att ställa till referenten?

Mer information
Rekrytering Kan man rekrytera utan CV? 3 minuter

Traditionellt sett har det vanligaste sättet att söka ett jobb varit att skicka in ett CV och ett personligt brev. Arbetsgivare har rutinmässigt uppmanat kandidater att skicka dokumenten för att söka ett ledigt jobb. Men vad händer på en arbetsmarknad där det råder kompetensbrist och där kandidaternas jobbsökarbeteende ändrats? Kan man som arbetsgivare fortfarande sitta vackert och vänta på att kandidaterna ska ta sig tiden och skicka in både CV och personligt brev?

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!