Inspiration

Inspiration

Kompetensbaserad rekrytering

Det tar knappt en sekund för oss att skapa en uppfattning om någon när vi träffar en ny person, därför är det lätt att förstå att beslut fattade på enbart magkänslan medför risker i en rekrytering.

Frågor?

Som chef eller ansvarig för en rekrytering riskerar du att gå vidare med den du gillar mest utifrån dig själv och dina egna egenskaper om du låter magkänslan styra. Visst ska du uppmärksamma din magkänsla för den kan ge dig signaler om något du omedvetet uppfattat, men det måste vara i kombination med fakta och underlag för dina antaganden. För dig som vill ha en tydlig och rättvis rekryteringsprocess är kompetensbaserad rekrytering vägen att gå.

Vad är kompetensbaserad rekrytering?

Ordet rekrytering är ursprungligen en militär term som betyder att ”förse med nytt manskap, så kallade rekryter, och ordet "kompetens" är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Kompetensbaserad rekrytering skulle således kunna förstås som processen att förse ett företag med nytt manskap baserat på önskade kunskaper och färdigheter hos individen.

Kompetenser består av kombinationer av kunskaper, färdigheter, förmågor och personliga egenskaper. När man pratar om kompetens syftar man på vad som krävs för att klara arbetsuppgifterna och kunna prestera på bästa sätt i nuläget och framåt.

Hur jobbar rekryterare i en kompetensbaserad rekryteringsprocess?

De kompetenser som  efterfrågas för en viss tjänst tas fram genom att en rekryterare tillsammans med rekryterande chef gör en kravprofil där man går igenom vad som verkligen behövs för att klara arbetsuppgifterna och vad som är meriterande. Här går rekryteraren också på djupet med vilka personliga egenskaper som krävs för att trivas i rollen och mot de förväntningar som finns.

Kravprofilen är ett sammanfattande dokument som beskriver vilka krav som måste uppfyllas av individen som ska utföra arbetet, inklusive de kompetenser som efter genomgång anses nödvändiga. Kraven innefattar tidigare erfarenheter, kunskaper, förmågor, utbildning och personliga egenskaper samt utvecklingsområden. Många kandidater ser idag utvecklingsmöjligheter som en viktig förutsättning för att tacka ja till en tjänst och då är det bra att kartlägga vad man som arbetsgivare och företag kan erbjuda sin nyanställda kollega.

Därför ska du rekrytera kompetensbaserat

  • Rekryteringsprocessen blir rättvis. Alla kandidater får gå igenom samma rekryteringsprocess och bedöms på samma sätt utifrån en strukturerad process. Det finns grund för att göra rätt bedömningar och utvärdera både organisationens behov och individens förutsättningar för att veta vem som passar i en viss funktion och vem som har förutsättningarna att utvecklas på företaget.
  • Rekryteringsprocessen blir genomförd med bättre träffsäkerhet eftersom utrymmet för att fatta beslut med magkänslan minskar. Beslutet om vem eller vilka som ska erbjudas tjänsten baseras i högre grad på huruvida kandidaten uppvisar de kompetenser som har identifierats som nödvändiga eller ej.
  • Bedömningsgrunderna blir tydliga. Både den som håller i rekryteringsprocessen, den rekryterande chefen och kandidaten vet vilka kompetenser kravprofilen är baserad på och alla vet vilka förväntningar som finns redan från början. Därför blir det även lättare att motivera för kandidater varför de erbjudits den aktuella tjänsten eller inte.

Vill du läsa mer om vår rekryteringsprocess eller upptäcka alla fördelar med att ta hjälp med din rekrytering av ett rekryteringsföretag så är du välkommen att ta kontakt med oss på First i Stockholm.

Inspiration Mer Inspiration
Rekrytering Var anställningsbar på robotarnas arbetsmarknad 4 minuter

Oroar du dig för att din tjänst ska tas över av robotar och att du därmed blir överflödig på din arbetsplats?

Mer information
Rekrytering Referenstagning - tre frågor som du inte får missa! 3 minuter

Urvalsarbetet börjar närma sig sitt slut, genom djupintervjuer och tester har ni landat i en eller ett par kandidater som ni kan tänka er att anställa. Nu är det dags för referenstagning men vad är viktigt att tänka på, vilka frågor får du inte missa att ställa till referenten?

Mer information
Rekrytering Kan man rekrytera utan CV? 3 minuter

Traditionellt sett har det vanligaste sättet att söka ett jobb varit att skicka in ett CV och ett personligt brev. Arbetsgivare har rutinmässigt uppmanat kandidater att skicka dokumenten för att söka ett ledigt jobb. Men vad händer på en arbetsmarknad där det råder kompetensbrist och där kandidaternas jobbsökarbeteende ändrats? Kan man som arbetsgivare fortfarande sitta vackert och vänta på att kandidaterna ska ta sig tiden och skicka in både CV och personligt brev?

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!