Inspiration

Inspiration

Hög tid att avskaffa referenstagningen i rekryteringsprocessen!

Så länge jag jobbat i rekryteringsbranschen, snart 10 år, så har referenstagning varit ett viktigt steg i rekryteringsprocessen både för oss på First och i rekryteringsbranschen som helhet. Ingen kandidat anställs innan referenser är tagna.

Frågor?

Fler än en gång har jag varit med om att kandidater väljs bort i sista steget på grund av att referensen inte stämt överens med den bild som rekryteraren eller kunden har av kandidaten. Det kan inte vara rätt. 

Jag tror att det finns anledning till att vara självkritisk när det kommer till referenstagning. Vi rekryterare är experter på personbedömningar, en process som kräver en professionell intervjuteknik, genomförande och utvärdering av personlighetstester, logisk- analytiska tester och kompetens inom både psykologi och kommunikation. Ska då en referenstagning kunna stjälpa utfallet av alla redan genomförda steg och leda till att kandidaten inte får jobbet?

Vi på First genomför referenstagning i samtliga rekryteringar. Jag har på senare år flera gånger reflekterat över om referenstagningen verkligen är värdeskapande och ger ett bättre utfall av rekryteringsprocessen. Jag är inte övertygad om det. Därför vill jag utmana oss själva, men också resten av branschen. 

Har referenstagningen fortsatt en plats i rekryteringsprocessen?

Har du ställt upp som referens någon gång? Om ja, tog du frågorna seriöst? Var frågorna relevanta för att ge en rättvisande bild av personen i fråga? Svarade du ärligt? Gav du bättre referenser än personen egentligen förtjänade?

Jag ställde upp som referens första gången under ett av mina första år som chef. Jag var ung, oerfaren och förstod inte vilken vikt rekryteraren skulle komma att lägga vid mitt utlåtande om kandidaten. Jag var mest upprymd av mitt ego och smickrad över att jag var tillfrågad att vara referens. Jag vet, pinsamt, men sa jag att jag var ung och oerfaren…? 

Vem är referenspersonen? Att veta vem referenspersonen är, är precis lika viktigt som utformningen av frågorna. Vilken erfarenhet och vilka referensramar har referenspersonen? Vad är ett väl utfört arbete enligt hen? Vad är en god samarbetsförmåga, stresstålighet, initiativförmåga?

Jag tar vanligtvis inte råd eller rekommendationer från personer jag inte känner eller på annat sätt har förtroende för. För att värdera ett råd eller en rekommendation från någon så behöver jag veta personens värderingar och dennes förmåga till eftertanke, reflektion och förmåga till logiskt tänkande. Varför ska jag avvika från det vid en referenstagning? 

Även om jag som rekryterare lägger tid på referenstagningen så kommer jag inte på något sätt att komma nära att få veta dessa saker om referenspersonen och det är inte ens säkert att hen har lust att dela med sig om detaljerna om sig själv, sina värderingar och sina reflektioner. Är då referenspersonens utlåtande något jag borde lägga vikt vid?

Att kontrollera riktigheten i en kandidats CV kan man göra genom att begära in intyg och betyg. Jag kan se värdet i att kontrollera riktigheten i anställningar, utbildningar, betyg och intyg genom att kontakta arbetsgivare, lärosäte eller den som vidimerat kopia av betyg och intyg. 

Men när det kommer till referenstagningen i övrig har jag svårt att se värdet. Vad kan vi egentligen lära oss om en kandidats lämplighet för aktuell tjänst utifrån hur personen presterat i en annan tjänst, i en annan tid, med en annan chef,  på ett annat företag och med förutsättningar som vi egentligen vet väldigt lite om?

Sandra Solomon
VD
First

Inspiration Mer Inspiration
Rekrytering Var anställningsbar på robotarnas arbetsmarknad 4 minuter

Oroar du dig för att din tjänst ska tas över av robotar och att du därmed blir överflödig på din arbetsplats?

Mer information
Rekrytering Referenstagning - tre frågor som du inte får missa! 3 minuter

Urvalsarbetet börjar närma sig sitt slut, genom djupintervjuer och tester har ni landat i en eller ett par kandidater som ni kan tänka er att anställa. Nu är det dags för referenstagning men vad är viktigt att tänka på, vilka frågor får du inte missa att ställa till referenten?

Mer information
Rekrytering Kan man rekrytera utan CV? 3 minuter

Traditionellt sett har det vanligaste sättet att söka ett jobb varit att skicka in ett CV och ett personligt brev. Arbetsgivare har rutinmässigt uppmanat kandidater att skicka dokumenten för att söka ett ledigt jobb. Men vad händer på en arbetsmarknad där det råder kompetensbrist och där kandidaternas jobbsökarbeteende ändrats? Kan man som arbetsgivare fortfarande sitta vackert och vänta på att kandidaterna ska ta sig tiden och skicka in både CV och personligt brev?

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!