Inspiration

Inspiration

Tips för bra ledarskap under en kris

Under pandemin har många ledare snabbt fått ställa om från en vardag beståendes av att driva innovation, ta marknadsandelar och maximera vinst till en vardag beståendes av snabba beslut och prioriteringar för att reducera kostnader och behålla likviditet.

Frågor?

Många plötsliga och oväntade omständigheter har snabbt och dramatiskt förändrat behovet av ett bra ledarskap och påverkat det dagliga arbetet med problem i leveranskedjan, frånvarande personal och kunder som plötsligt slutar handla. Pandemin har begränsat ledares handlingsutrymme och roll på ett sätt som var omöjligt att föreställa sig för bara några månader sedan.

Att leda i kris kan visa sig vara något av det mest utmanande, lärorika och intressanta ledarskap man kan få uppleva. Det är när förutsättningarna i omvärlden plötsligt och oväntat ändras som ledare verkligen prövas. Ett framgångsrikt ledarskap i kris handlar om att skapa trygghet i en osäker omvärld. Gör man rätt prioriteringar kan det som från början kändes som en oerhörd motgång, hanterad genom ett bra ledarskap leda till både utveckling och tillväxt för företaget.

Tre beteenden som har visat sig vara ett framgångsrikt ledarskap i kris:

 • Att prioritera och fatta snabba beslut
  I kristider finns ofta ett stort flöde av information från olika källor, informationen förändras snabbt och det kan vara en omöjlighet att få en exakt korrekt bild av hur omvärlden förhåller sig. Då gäller det att snabbt identifiera vilken typ av information som är relevant för företagets överlevnad på kort sikt och framgång på längre sikt. De bästa ledarna identifierar vilken information som är avgörande och fattar bra beslut baserat på den informationen. Definiera era tre viktigaste prioriteringar och förmedla dem till alla i organisationen. Skapa en tydlighet om vem som beslutar om vad och uppmuntra handlingskraft. Var beredd att ändra prioriteringarna längs vägen.
 • Snabb anpassning
  Bra ledarskap handlar om att snabbt anpassa sig till de nya förutsättningarna. Sök information från olika källor och ta hjälp av experter vid behov. Skapa snabbt en bild av hur den nya spelplanen ser ut och besluta utifrån den vilka aktiviteter företaget ska och inte ska ägna sig åt. Skapa informationsvägar på företaget så att ledningen regelbundet och snabbt kan ta del av information från de medarbetare som är närmast den dagliga verksamheten och ser hur krisen påverkar arbetet, kunderna och leverantörerna.
 • Ta ansvar för leveransen
  Bra ledare tar ansvar för leveransen trots att många saker ligger utanför deras kontroll i en kris. Sätt nya KPIer för att följa upp resultaten på en daglig eller i alla fall veckovis basis. Förmedla de nya KPIerna i organisationen och se över och uppdatera vid behov de satta målen och KPIerna. Bra ledare tar också ansvar för sin mentala och fysiska hälsa för att leverera i utmanande tider, träna, vila, meditera eller gör något annat som får dig att må bra och vara i balans trots en utmanande tillvaro på jobbet.

Led mänskligt i kris

I kris handlar ett bra ledarskap också om att kunna engagera och motivera teamet. För att göra det krävs att ledaren visar empati och förståelse för de omständigheter och den verklighet som påverkar medarbetarna på ett personligt och professionellt plan. Här får du tre tips på hur du kan gå tillväga för att få med dig teamet:

 • Visa förståelse för olika reaktioner på kris och var närvarande
  Kom ihåg att alla reagerar olika i kris. Erfarenheter och upplevelser man haft i livet påverkar hur man reagerar i en kris. Vissa söker sig till chef, kollegor och vänner för stöd och andra sluter sig och isolerar sig. Vissa blir rädda eller aggressiva och andra blir apatiska. Det bästa du som ledare kan göra är att visa förståelse för alla olika reaktioner. Var närvarande och ställ frågor om hur medarbetarna mår och upplever situationen, visa att du bryr dig och ta dig tid att lyssna.
 • Var tydlig och ärlig i ditt ledarskap
  Oavsett vilka besked du ska leverera till dina anställda vinner du alltid på att vara tydlig och transparent. Det finns ingen omtanke i otydlighet och ett luddigt budskap riskerar att leda till missförstånd. Informera dina medarbetare löpande om vad som händer och vad som kan komma att hända. När det inte finns någon information meddelar du precis det och det är alltid bättre att säga att du inte vet än att gissa. Tystnad från ledningen är negativt i kristider och lämnar onödigt mycket utrymme för spekulationer och oro.
 • Bekräfta och beröm engagemang
  I kristider är det lätt att fokusera på allt som inte fungerar, det negativa som händer i omvärlden och de utmaningar företaget står inför. Kom ihåg att hela företaget med alla medarbetare befinner sig i krisen tillsammans. Dina medarbetare vill förmodligen lika väl som du ta företaget genom eller till och med starkare ur krisen och därför är det viktigt att du i ditt ledarskap uppmärksammar alla initiativ till förbättring och förändring som medarbetare tar. Uppmuntra även de initiativ som inte faller väl ut och belöna engagemang för det är det som kommer att ta er igenom krisen på bästa sätt.


Sist men inte minst behöver du som ledare under en kris vara medveten om din egen reaktion. Försök hitta lugnet även om du är stressad och sök stöd från HR, din chef eller andra om du behöver. I en kris är det viktigt att du genom ditt ledarskap är en förebild för dina medarbetare, de behöver känna tillit till att du klarar att hantera situationen. Krävs det uppoffringar behöver du som ledare visa vägen, kavlar du upp dina ärmar så kommer det vara lättare att få dina medarbetare att göra detsamma.

First Rekrytering och bemanning har kandidater och konsulter inom HR som kan stötta ledarna på ert företag både innan, under och efter en kris. Vi har HR-konsulter med olika nivåer av senioritet och med erfarenhet från flera branscher och företag. Kontakta oss idag om du behöver rekrytera eller hyra en konsult inom HR.

Inspiration Mer Inspiration
Måndagslycka 5 sätt att hitta och rekrytera innovativa medarbetare 3 minuter

Världen förändras ständigt och digitaliseringen har gjort att förändringen går snabbare än någonsin. Det ställer nya krav på både arbetsgivare och medarbetare att vara innovativa.

Mer information
Måndagslycka Sätt karriärmål för att öka din måndagslycka 4 minuter

De flesta av oss spenderar en tredjedel av sin tid på jobbet, det innebär att vi många gånger är mer tid på arbetsplatsen än med våra nära och kära eller på andra saker vi tycker om att göra.

Mer information
Måndagslycka Välmående på jobbet 4 minuter

Vill du hitta måndagslycka under 2021? Läs vidare för att veta hur du behåller din måndagslycka om du redan hittat den eller om du vill veta hur du ska göra för att hitta den. Här får du våra 6 bästa tips om hur du ska öka ditt välmående på jobbet under 2021.

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!