Inspiration

Inspiration

Olika typer av ledarskap - ledarstilar du bör veta om

Dagens arbetsliv ställer höga krav på företagens chefer. Som ledare behöver du kunna leda i förändring. Redan innan pandemin drabbade världen krävde dagens flexibla arbetsplatser att ledare hade hade ett ledarskap och en ledarstil med kompetens och förmåga att leda på distans, något som snabbt blivit än mer aktuellt det senaste halvåret med stora delar av arbetsstyrkan jobbandes hemifrån.

Frågor?

Utöver de traditionella uppgifterna som förväntas från dig som chef ska en ledare idag kunna skapa en lärande organisation bestående av individer som utvecklas i takt med resten av samhället, den tekniska utvecklingen och de nya behov och tjänster som snabbt utvecklas idag. Som chef behöver du i din ledarstil värna om företagets och individens utveckling både nu och på sikt. Du förväntas hjälpa dina medarbetare att fortsätta vara anställningsbara oavsett om deras framtid är på ert företag eller hos en annan arbetsgivare.

Det finns många olika typer av ledarskap som du som chef kan använda dig av och rätt använt kan bra synergier uppstå om du kombinerar olika stilar utifrån team och situation.

Här får du en crash course i olika typer av ledarskap, läs vidare för att ta reda på din ledarstil och för att inspireras av andra ledarskapsstilar som kan utveckla dig, ditt team och ert företag.

Situationsanpassat ledarskap

Ett situationsanpassat ledarskap bygger på att ledaren anpassar sin ledarstil utifrån individ och situation. Ledare med ett situationsanpassat ledarskap är en ledare som snabbt kan anpassa ledarskapet till att vara styrande, coachande, understödjande eller delegerande utifrån hur situationen förändras. Medarbetarnas engagemang och motivation samt kompetensnivån för uppgiften som ska utföras avgör också vilken ledarstil som passar för tillfället.

Transformativt ledarskap

Ledare med ett transformativt ledarskap drivs av utveckling och omtanke. En transformativ ledare stimulerar kreativitet och utveckling och vågar utmana för att få både individerna och organisationen att växa och utvecklas. Ett transformativt ledarskap sägs vara det mest effektiva ledarskapet och består av fyra delar; Autentiskt Ledarskap, Inspirerande Motivation, Intellektuell Stimulans och Individuell Omtanke.

Transaktionellt ledarskap

En person som leder genom transaktionellt ledarskap fokuserar på att hitta, åtgärda och förebygga “fel” beteenden och att bekräfta och belöna “rätt” beteenden. Det transaktionella ledarskapet kan vara effektivt om det utförs med fingertoppskänsla. Rätt använt uppmuntras goda beteenden som då ökar men fel använt kan en transaktionell ledare kväva arbetsglädje och motivation genom detaljstyrning och genom att lägga för mycket fokus på vägen till målen snarare än uppnått resultat.

Agilt ledarskap

Ett agilt ledarskap är kundorienterat och fokuserar på förtroendefulla relationer med medarbetare tillsammans med en insikt och ett intresse för individernas inre motivationsfaktorer. För att det agila ledarskapet ska fungera krävs engagerade medarbetare med inre motivation, medarbetare som upplever att de kan vara med och bestämma, att de har roligt och att de vill ha dialog och delaktighet i arbetet. Den agila ledaren gör inga detaljplaner som löper under en längre tid utan projekt planeras initialt i stora drag för att sedan justeras och planeras närmare längs vägen tillsammans med medarbetarna.

Coachande ledarskap

En ledare med ett coachande ledarskap gör allt för att få sina medarbetare att nå sin fulla potential och ledarstilen skapar både motivation och engagemang hos medarbetarna. Den coachande ledaren skapar en lärandekultur genom att inte komma med lösningar på medarbetarens problem utan istället ställa de rätta frågorna för att hjälpa medarbetaren att själv hitta lösningen. Metoden tar självklart mer tid i anspråk än om ledaren bara hade levererat en lösning på problemet men resultatet blir långsiktigt i och med att medarbetaren utvecklas och växer med uppgiften.

Hållbart ledarskap

En av de nyare ledarstilarna är hållbart ledarskap. När man talar om hållbart ledarskap brukar man mena ett ledarskap som skapar förutsättningar för att personalen ska trivas och må bra samtidigt som det dagliga arbetet fungerar med bra rutiner och arbetssätt. Ett hållbart ledarskap handlar också om att skapa en miljö med rutiner för vad som ska göras när saker inte går som planerat. Att ha ett arbetssätt som gör att man med lugn kan hantera även oförutsedda händelser skapar engagerade, produktiva, effektiva och välmående medarbetare. En ledare med ett hållbart ledarskap inser vikten av att vara en förebild och har som mål att skapa en arbetsmiljö som den själv skulle anse som optimal om man var en medarbetare i teamet.

Ta reda på din ledarstil och vilket ledarskap du använder

Som ledare bör du ta reda på vilken ledarstil du oftast använder och även hur du kan använda dig av olika typer av ledarskap för att hjälpa ditt team att nå sina mål.

Vi på First Rekrytering och Bemanning i Stockholm kan hjälpa dig att rekrytera medarbetare eller hyra in konsulter inom ekonomi, lön, HR, administration, inköp och logistik. Vi matchar medarbetarens eller konsultens behov av ledarskap med din ledarstil och ditt teams behov för att skapa bästa förutsättningar för en lyckad rekrytering. Vi tar reda på hur du leder ditt team och letar efter de vassaste kandidaterna som kommer att bidra till teamet och företagets mål på bästa sätt.

Hör av dig till oss idag om du vill veta mer om vad vi kan göra för just ditt företag!

Inspiration Mer Inspiration
Måndagslycka 5 sätt att hitta och rekrytera innovativa medarbetare 3 minuter

Världen förändras ständigt och digitaliseringen har gjort att förändringen går snabbare än någonsin. Det ställer nya krav på både arbetsgivare och medarbetare att vara innovativa.

Mer information
Måndagslycka Sätt karriärmål för att öka din måndagslycka 4 minuter

De flesta av oss spenderar en tredjedel av sin tid på jobbet, det innebär att vi många gånger är mer tid på arbetsplatsen än med våra nära och kära eller på andra saker vi tycker om att göra.

Mer information
Måndagslycka Välmående på jobbet 4 minuter

Vill du hitta måndagslycka under 2021? Läs vidare för att veta hur du behåller din måndagslycka om du redan hittat den eller om du vill veta hur du ska göra för att hitta den. Här får du våra 6 bästa tips om hur du ska öka ditt välmående på jobbet under 2021.

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!