Inspiration

Inspiration

De bästa tipsen för bra medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal bör hållas minst en gång per år men gärna fler gånger än så. Forskning visar att arbetsgivare som håller medarbetarsamtal oftare uppnår bättre resultat och högre effektivitet i sin organisation. Läs vidare för att få veta mer om varför du ska hålla medarbetarsamtal med dina anställda och hur du håller medarbetarsamtal på ett bra sätt.

Frågor?

Vad är ett medarbetarsamtal?

Ett medarbetarsamtal är till för att chefen och medarbetaren ska få ett tillfälle att prata om hur medarbetaren trivs med sina arbetsuppgifter och arbetssituation. Samtalet är också till för att utvärdera prestation, utveckling och måluppfyllnad.

Varför bör man ha medarbetarsamtal med sina medarbetare?

En god relation mellan medarbetare och chef är avgörande för att medarbetaren och företaget ska kunna utvecklas tillsammans i önskad riktning. Medarbetarsamtalet är en möjlighet för medarbetaren att berätta för chefen om hur man tänker om sin arbetssituation när det gäller hur samarbetet med kollegor fungerar, arbetsmiljön, utvecklingsmöjligheterna och även samarbetet med chefen.

Vilka är fördelarna med att ha medarbetarsamtal?

 1. Du och medarbetaren får ett tillfälle att prata om hur medarbetaren ser på framtiden på företaget
 2. Du kan få reda på vilket behov av utveckling medarbetaren har för att fortsätta vara motiverad på jobbet.
 3. Ni kan diskutera interna utvecklingsmöjligheter som gör att medarbetaren vill stanna på företaget istället för att söka sig vidare till en annan arbetsgivare
 4. Medarbetarsamtalet är ett hjälpmedel för att få medarbetare att prestera bättre i sitt jobb genom att klargöra förväntningar och mål i rollen

Exempel på bra frågor vid medarbetarsamtal:

 • Hur trivs du på jobbet?
 • Hur upplever du företagets mål och vision?
 • Vilka är dina mål?
 • Upplever du att du har rätt kompetens och verktyg för att nå dina och företagets mål?
 • Hur kan jag som chef hjälpa dig att nå dina mål?

Några av de viktigaste frågorna du som chef kan ställa under ett medarbetarsamtal är de enklaste. Med ovanstående enkla frågor kan du komma långt i samtalet. 

Checklista innan du håller medarbetarsamtal:

För att genomföra ett bra medarbetarsamtal krävs att både du som chef och medarbetaren förberett sig inför och deltar aktivt i samtalet. Här får du tre tips för att skapa bra förutsättningar för ett bra medarbetarsamtal både innan under samtalet.

 • Var ute i god tid. Bjud in till medarbetarsamtalet minst 1-2 veckor innan det är dags att hålla samtalet. Att vara ute i god tid visar medarbetaren att du tycker att samtalet är viktigt och att du vill att medarbetaren ska ha gott om tid att förbereda sig.
 • Skapa bra förutsättningar för ett givande samtal. Förbered medarbetaren inför samtalet. Berätta muntligen att du kommer att bjuda in till ett medarbetarsamtal och när du skickar inbjudan så bifogar du de frågor som du vill att ni diskuterar under mötet.
 • Sätt av ordentligt med tid för samtalet. För en bra dialog krävs att ni inte är stressade till nästa möte eller aktivitet. Sätt av ett par timmar för medarbetarsamtalet så att utrymme finns att fördjupa dialogen. Du vet aldrig vad som kommer upp under samtalet och du vill inte behöva avsluta ett viktigt samtal på grund av tidsbrist.

Tips för att hålla bra medarbetarsamtal:

 • Gå igenom anteckningarna från ert senaste utvecklingssamtal. Vad pratade ni om och vad kom ni överens om?
 • Lyssna. Medarbetarsamtalet är en fantastisk möjlighet för dig som chef att på tu man hand och i lugn och ro verkligen få höra vad medarbetaren tycker om sin arbetssituation. Se till att ställa frågor och lyssna mer än du pratar.
 • Upprätta en utvecklingsplan och sammanfatta vad ni kommit överens om.

First rekryteringbemanning och löneoutsourcing i Stockholm rekryterar och bemannar inom HR och lön. Vi har konsulter på alla nivåer och kan leverera träffsäkert och snabbt när du behöver hyra personal. Välkommen att kontakta oss idag!

Inspiration Mer Inspiration
Måndagslycka 5 sätt att hitta och rekrytera innovativa medarbetare 3 minuter

Världen förändras ständigt och digitaliseringen har gjort att förändringen går snabbare än någonsin. Det ställer nya krav på både arbetsgivare och medarbetare att vara innovativa.

Mer information
Måndagslycka Sätt karriärmål för att öka din måndagslycka 4 minuter

De flesta av oss spenderar en tredjedel av sin tid på jobbet, det innebär att vi många gånger är mer tid på arbetsplatsen än med våra nära och kära eller på andra saker vi tycker om att göra.

Mer information
Måndagslycka Välmående på jobbet 4 minuter

Vill du hitta måndagslycka under 2021? Läs vidare för att veta hur du behåller din måndagslycka om du redan hittat den eller om du vill veta hur du ska göra för att hitta den. Här får du våra 6 bästa tips om hur du ska öka ditt välmående på jobbet under 2021.

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!