Inspiration

Inspiration

6 tips på hur du kan motivera och inspirera medarbetare

Att motivera medarbetare är en av de viktigaste uppgifterna för en ledare. Men vad motiverar medarbetare och hur gör man egentligen för att inspirera medarbetare? Här går vi igenom hur du kan ta dina medarbetare från nöjda till inspirerade, motiverade och måndagslyckliga på jobbet.

Frågor?

1. Skapa förtroende
Det första steget för att lyckas motivera medarbetare är att skapa förtroende. Som ledare får du förtroende från dina medarbetare när de upplever att du är autentisk, har gott omdöme, är kompetent och även empatisk. De behöver känna att du visar ditt sanna jag i relationen med dem (autencitet), att du fattar välgrundade beslut (omdöme och kompetens) och att du bryr dig om dem på riktig (empati). Den stora utmaningen är att man som ledare ofta har en svaghet i en av dessa tre delar:

  • Autencitet
  • Omdöme och kompetens
  • Empati

För utveckla din förmåga att skapa förtroende kan du använda följande övning. När du möter en medarbetare som är kritiskt till något du framför, ta då reda på vilken av dessa tre delar som är din utmaning i situationen genom att ställa dig själv dessa tre frågor:

  1. Kände kritikern att du inte var sann mot dig själv eller din story? Då är utmaningen din autencitet.
  2. Upplevde kritikern att du agerade i eget intresse eller att du var ointresserad av andras input? Då är utmaningen empati.
  3. Tyckte kritikern att din analys eller din förmåga att genomföra en ambitiös plan var otillräcklig? Då handlar utmaningen om omdöme och kompetens.

Genom att göra denna övning i flera olika situationer kan du få reda på vilken din förtroende-utmaning oftast är. Du kan också se ett mönster i om du har olika utmaningar med olika typer av människor eller i olika gruppkonstellationer. När du vet hur du på bästa sätt skapar förtroende kommer du att märka att det är betydligt enklare att motivera och inspirera medarbetare.

2. Berätta VARFÖR
Den enklaste uppgiften för en ledare är ofta att berätta vad som behöver göras och på vilket sätt men många glömmer den viktigaste informationen som behövs för att motivera och inspirera de flesta medarbetare, nämligen att berätta VARFÖR något måste göras. De flesta har ett behov av att veta varför något ska göras för att de ska vilja ta sig an en ny eller en utmanande arbetsuppgift. Om medarbetare inte förstår varför något ska göras så är de mindre benägna att hjälpa dig. Även om anledningen till varför något ska göras kan verka uppenbar för dig som ledare kom ihåg att alla har olika bakgrund och referensramar. Så att kommunicera ett tydligt varför är därför helt avgörande för att skapa de bästa förutsättningarna för att dina medarbetare ska känna motivation och inspiration på jobbet.

3. Sätt mål
Människor mår bra att att slutföra arbetsuppgifter och för att medarbetare ska uppleva att de slutfört något är det viktigt att sätta mål för medarbetare. Målen behöver kännas lockande och meningsfulla, målen ska driva, motivera och inspirera. Kom ihåg att diskutera varför ett mål är viktigt och vad effekten blir om medarbetaren och företaget uppnår målet.

4. Ge feedback
När du skapat en förtroendefull relation till dina medarbetare och även förklarat varför något ska göras så har du lagt en bra grund för att få tillåtelse att ge feedback till medarbetare för att ni ska nå era gemensamma mål. Här är de tre bästa tipsen för att ge feedback till en medarbetare:

  1. Ge konkret feedback. För att medarbetaren ska bli maximalt effektiv, vad ska hen göra mer eller mindre av?
  2. Undvik feedback som beskriver medarbetaren som fantastisk, inspirerande eller ambitiös (även om det är trevliga och fina omdömen) och fokusera istället på vilka typer av beteenden som medarbetaren ägnar sig åt som gör att hen upplevs fantastisk, inspirerande eller ambitiös.
  3. Ge feedback om hur medarbetarens beteende påverkar andra. Att bara säga att medarbetaren kommunicerar tydligt och bra är såklart trevligt för medarbetaren att höra. Men om du utvecklar feedbacken till att dessutom handla om hur det faktum att personen kommunicerar tydligt och bra bidragit till att andra medarbetare har fått enklare att förstå och utföra sina arbetsuppgifter har du tagit feedbacken ett värdefullt steg längre.

5. Beröm dina medarbetare
De flesta växer och mår bra av beröm så ta varje tillfälle du får att berömma dina medarbetare. För stort som smått, beröm det stora projektet som genomförts från start till mål men även de enklare uppgifterna som när någon tar ett initiativ för företagets bästa, vare sig det handlar om att köpa fikabröd till kollegorna eller fylla på papper i skrivaren. Här finns egentligen inga begränsningar men berömmet du ger ska alltid vara genuint och relevant och dessutom fördelas till alla i gruppen när tillfälle ges.

6. Se till att du själv är måndagslycklig
Om du inte själv gillar ditt jobb så kommer det att vara svårt att motivera eller inspirera någon annan. Se till att du är på rätt plats, en arbetsplats där du känner dig måndagslycklig. Medarbetare märker direkt om du inte gillar det du gör och om de inte redan tappat motivationen och saknar inspiration så är det bara en tidsfråga innan det är er verklighet. Är du på fel plats, flytta på dig. Är du på rätt plats, se till att maxa det du gör och ha kul och gör meningsfulla saker med dina kollegor varje dag.

First Rekrytering och bemanning i Stockholm skapar måndagslycka för kunder och kandidater genom att se till att rätt person hamnar på helt rätt arbetsplats. Vill du ha vår hjälp att rekrytera eller hyra personal som hittar måndagslyckan hos er är du varmt välkommen att kontakta oss idag, vi är aldrig längre än ett mail eller telefonsamtal bort. Ring oss idag på 08 230 240!

Inspiration Mer Inspiration
Måndagslycka 5 sätt att hitta och rekrytera innovativa medarbetare 3 minuter

Världen förändras ständigt och digitaliseringen har gjort att förändringen går snabbare än någonsin. Det ställer nya krav på både arbetsgivare och medarbetare att vara innovativa.

Mer information
Måndagslycka Sätt karriärmål för att öka din måndagslycka 4 minuter

De flesta av oss spenderar en tredjedel av sin tid på jobbet, det innebär att vi många gånger är mer tid på arbetsplatsen än med våra nära och kära eller på andra saker vi tycker om att göra.

Mer information
Måndagslycka Välmående på jobbet 4 minuter

Vill du hitta måndagslycka under 2021? Läs vidare för att veta hur du behåller din måndagslycka om du redan hittat den eller om du vill veta hur du ska göra för att hitta den. Här får du våra 6 bästa tips om hur du ska öka ditt välmående på jobbet under 2021.

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!