Inspiration

Inspiration

5 orsaker till att medarbetare säger upp sig - och hur du kan förhindra det

När skickliga medarbetare slutar leder det ofta till att produktiviteten i teamet minskar, att andra medarbetare tappar motivation och att de kvarvarande kollegorna belastas med fler arbetsuppgifter och dessutom ansvar för att introducera en ny kollega.

Frågor?

Det kan finnas flera olika anledningar till att dina bästa medarbetare väljer att sluta. Här listar vi 5 vanliga orsaker till att medarbetare slutar och vad du kan göra för att få dem att vilja stanna kvar.

 1. Dålig chef

  Medarbetare lämnar inte sina jobb, de lämnar sina chefer.
  En av de absolut vanligaste orsakerna till att medarbetare inte trivs på jobbet är dåligt ledarskap.

  En bra chef lyssnar på, utvecklar och utmanar sina anställda. Känner medarbetaren att ni är ett team som arbetar tillsammans eller bara samtidigt? Medarbetare behöver uppleva att de får gehör för sina förslag, funderingar och utmaningar. Något av det viktigaste du kan göra som chef är att få dina medarbetare att känna sig värdefulla, det kan du göra genom att lyssna och när det finns skäl agera utifrån deras input.

 2. Dålig lön

  Lön spelar roll. Även om medarbetaren gillar sina arbetsuppgifter, sina kollegor och sin chef så är risken stor att medarbetaren till slut ändå inte trivs på jobbet om den upplever att lönen inte är på rätt nivå.

  Alla som någon gång varit på en arbetsplats där man inte trivts vet att trivsel på jobbet handlar om så mycket mer än pengar. Men upplevelsen att ha rätt eller en rättvis lön för sitt arbete är otroligt viktig för att behålla dina medarbetare. Se till att lönen ligger på rätt nivå och höj lönen för skickliga medarbetare som är underbetalda. Gör du inte det är risken att det bara är en tidsfråga innan någon annan ger dem ett bättre erbjudande och de tusenlappar du “sparat” på lönen får du då betala flera gånger om för att rekrytera och introducera en ny medarbetare när den underbetalda lämnat.

 3. Begränsade utvecklingsmöjligheter

  En av de vanligaste anledningarna till att medarbetare lämnar sitt jobb är för att de känner att deras karriär inte utvecklas på det sätt de önskar. Det kan handla om att det inte finns intressanta roller att sträva efter på företaget eller att man inte får det spelutrymme man behöver för att nå sin fulla potential. Det kan handla om att mängden arbetsuppgifter inte är tillräckligt stor eller att arbetsuppgifterna i sig inte är tillräckligt utmanande för individen.

  De flesta människor har ett behov av någon form av utveckling och i jobbsammanhang handlar det ofta om att prova nya arbetsuppgifter, få nya ansvarsområden eller byta roll till en mer kvalificerad. Om det inte finns lediga roller på företaget försök då som chef att hitta andra intellektuella utmaningar och arbetsuppgifter för att medarbetare ska kunna utvecklas på företaget. Kom också ihåg att alla inte vill bli chef, se till att möjligheten finns att bli expert och specialist för de som triggas av andra typer av utveckling.

 4. Dålig företagskultur med brist på tillit och självständighet

  Så många som hälften lämnar sitt jobb på grund av en dålig företagskultur. En dålig företagskultur kan många gånger ta sig uttryck i brist på tillit och självständighet mellan medarbetare och chefer. Det kan handla om att man inte får ta tillräckligt stort ansvar i sin arbetsroll eller att chefen har ett kontrollerande beteende och styr arbetsuppgifter ner på detaljnivå.

  Människor vill vara i en positiv miljö och känna en samhörighet och meningsfullhet på jobbet. Som chef behöver du se till att ditt team vet om målet för arbetet. Den modiga och för många bästa chefen är den som litar på att medarbetarna själva hittar vägen till målet. Självklart ska du regelbundet följa upp hur arbetet går men får inte medarbetarna forma vägen mot målet så upplever de snart en dålig företagskultur med brist på tillit och självständighet.

 5. Oflexibla arbetstider och arbetsförhållanden

  Även medarbetare som trivs med sitt jobb och är riktigt duktiga på det kan säga upp sig om de upplever att livet som helhet inte går ihop. Det finns undersökningar som visar att anställda är beredda att gå ner ganska mycket i lön för ett arbete som skulle innebära kortare eller färre resor till jobbet.

  Flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta på distans är något som medarbetare förutsätter idag och det behöver arbetsgivare anpassa sig till. För att behålla de bästa medarbetarna behöver du erbjuda flexibla arbetstider och möjlighet att jobba hemifrån. Skapa förutsättningarna genom att se till att dina anställda har bra verktyg som gör det enkelt att arbeta och samarbeta med kollegor digitalt.


Om du förlorat en medarbetare eller behöver fylla på med fler medarbetare i teamet så kan vi på First Rekrytering och Bemanning i Stockholm hitta exakt rätt person för ditt företag.

Vi är experter på personbedömningar och genom
rekrytering och bemanning hittar vi rätt person att trivas på ditt företag.

Vi är aldrig längre än ett telefonsamtal eller mail bort, ring oss idag på 08 230 240.

Gillade du den här artikeln? Då kanske du också är intresserad av artikeln:
5 sätt att hitta och rekrytera innovativa medarbetare

Inspiration Mer Inspiration
Måndagslycka 5 sätt att hitta och rekrytera innovativa medarbetare 3 minuter

Världen förändras ständigt och digitaliseringen har gjort att förändringen går snabbare än någonsin. Det ställer nya krav på både arbetsgivare och medarbetare att vara innovativa.

Mer information
Måndagslycka Sätt karriärmål för att öka din måndagslycka 4 minuter

De flesta av oss spenderar en tredjedel av sin tid på jobbet, det innebär att vi många gånger är mer tid på arbetsplatsen än med våra nära och kära eller på andra saker vi tycker om att göra.

Mer information
Måndagslycka Välmående på jobbet 4 minuter

Vill du hitta måndagslycka under 2021? Läs vidare för att veta hur du behåller din måndagslycka om du redan hittat den eller om du vill veta hur du ska göra för att hitta den. Här får du våra 6 bästa tips om hur du ska öka ditt välmående på jobbet under 2021.

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!