Inspiration

Inspiration

10 VD:ar om egenskapen de alltid letar efter vid rekrytering

Att anställa rätt person handlar om så många faktorer, det gäller att hitta en kandidat med rätt erfarenhet, kompetens, förmågor, drivkrafter och värderingar. Men oavsett roll, finns det någon egenskap som sticker ut? En egenskap alla arbetsgivare letar efter oavsett vilken tjänst man rekryterar till? Vi frågade 10 väl utvalda VD:ar och här delar vi med oss av deras svar om vilken egenskap de alltid söker efter när de rekryterar, oavsett roll.

Frågor?

Yvonne Pernodd, Regional VD Nordics & Baltics Kantar, VD Kantar Sifo AB

Det jag alltid söker är en genuin nyfikenhet, viljan att alltid vilja lära sig nya saker, någon som ställer frågor och vill förstå, som vill veta mer. En person som hjälper våra kunder med nya insikter, ger dem inspiration som de inte visste att de behövde, en person som ifrågasätter det som är självklart, vågar fråga oavsett hierarki, ägnar egen tid till att lära sig saker utanför sitt eget område och är den som sitter med andra kollegor än de närmsta i fikarummet. Den som läser böcker och kurser för att få veta mer. Så nyfikenhet är svaret. En massa annat är viktigt också såklart, ärlighet och rätt känsla - men nyfikenhet sticker ut.

Charlotte Darth, VD för Binero som är en svensk helhetsleverantör av molntjänster och företags IT-infrastruktur.

Det finns flera viktiga egenskaper som jag letar efter när jag ska hitta rätt person för ett jobb. Det växlar också beroende på vilken roll jag rekryterar till. När jag rekryterar en CFO jämfört med en försäljningschef blir det olika egenskaper jag lyfter fram i kravprofilen.
Men en egenskap som jag alltid letar efter är NYFIKENHET. Man kan vara nyfiken på så många olika saker och sätt; på ny kunskap och på hur man på bästa sätt - eller på ett nytt sätt - löser ett problem. Man kan vara nyfiken på människor, ha ett intresse av att förstå hur man bäst stöttar en kollega i dennes arbete, eller vad en kund har för utmaning som man behöver hitta en lösning på. Att vara nyfiken är också en vaccination på att man fortfarande vill utvecklas och inte sitter nöjd, vilket är en avgörande egenskap när man ska utveckla och växa en verksamhet

Sara Mohammar, tidigare VD Apoteksgruppen

En egenskap som jag alltid letar efter oavsett befattning är förmåga till självreflektion, eller åtminstone mod och vilja att utveckla den.

Om det är en sak jag lärt mig genom att arbeta med människor och relationer i trettio år så är det att vi alla är knasiga på olika sätt. Alla har vi styrkor och svagheter som främjar och hindrar positiv utveckling på arbetsplatsen. Under förutsättning att den utlysta positionen innebär någon form av samverkan med andra människor, är just självmedvetenhet och vilja att ta ansvar för de egna knasigheterna en absolut framgångsfaktor.

Under rekryteringsprocessen lägger kandidaten oftast - med rätta – stor vikt vid att framhålla styrkor och lämplighet för rollen. Genom att få till en förtroendefull intervju där man också berör svårigheter och misslyckanden under karriären (eller livet i övrigt) går det att få värdefull information kring just kandidatens förmåga att se sig själv i relation till andra människor, omständigheter och motgångar. Det kan ge en indikation på framtida samarbetsförmåga, beteende under press och förmåga att ta emot och ge feedback.
En misslyckad rekrytering faller sällan på kompetensbrist, utan snarare är det i relationer, förhållningssätt eller samarbeten det brister. Ett förtroendefullt samtal redan i intervjusammanhanget där man även berör sårbarhet bäddar för en fortsatt öppen dialog mellan ledare och medarbetare. De kandidater som inte tar sig vidare i processen har förhoppningsvis fått ett genuint intryck av arbetsgivaren och i bästa fall fått nya insikter och möjlighet till värdefull reflektion.

Charlotte Axlund, VD/Managing Director på BABOR Cosmetics

Jag ser framförallt till individens förmåga att vara flexibel, nytänkande, proaktiv, engagerad och att kunna tänka lösningsbaserat och utanför boxen. Att ha förmågan att se möjligheter istället för problem.

Jonas Ahlgren, VD DreamLogistics

Det jag alltid söker hos mina blivande medarbetare är energi. Energi att vilja utvecklas, energi att vilja stå på tå och energi att göra det lilla extra. I ett expansivt bolag bedömer jag att detta är den absolut viktigaste egenskapen. Sen skadar ju inte glädje och ett leende när man jobbar som ett team. Allt annat än detta kan man lära sig.

Elisabet Keussen, VD Kavat Vård AB

Väldigt generellt, utan att veta roll, vill jag gärna se prov på någon form av ödmjukhet eller förmåga att se saker ur olika perspektiv. Att inte bara utgå från sig själv. Med en insikt om att vi alla är olika, tror jag man blir mer accepterande och att samarbeten kan fungera bättre. När vi inser att vi är ett team som ska bygga på varandras styrkor, stötta varandra, backa upp varandra och ge varandra uppskattning. Då kan alla i en arbetsgrupp få möjlighet att bidra och vi får en arbetsmiljö som bygger på respekt och tillit.

Mia Åslander, VD Gibon Sverige

En egenskap jag alltid söker hos människor jag ska arbeta med är ett "jävlar anamma" i blicken. En övertygelse om att man vill göra resan tillsammans, en person som är 100% taggad för uppgiften. Naturligtvis är rätt kompetens och erfarenhet för rollen viktiga aspekter, men de kommer definitivt som nummer två efter personens inställning. Felar den kommer matchningen med kulturen och andan på arbetsplatsen aldrig att stämma, oavsett CV.
Till inställning hör också att ha en öppen sådan till andra människors egenskaper, styrkor och brister. Med en god diversifiering har man möjlighet att bygga en bra gruppdynamik som gör teamet starkare och har större chans att lyckas.

Maria Högberg, VD Framtidsverket

Då letar jag alltid efter personer med kämparglöd. Alltså personer som är beredda att kämpa om det behövs för att nå sina mål. Om något står i vägen så ger dom inte upp utan hittar vägar förbi hindret. Dessa vägar behöver man givetvis inte alltid hitta själv utan det kan man göra tillsammans, men viljan att hitta lösningar måste finnas. Att personen inte ger upp för att den stöter på motstånd. Att personen har GRIT helt enkelt.

Lennart Hedström, VD TRR Trygghetsrådet

När det gäller att hitta rätt person med rätt egenskap i samband med rekrytering finns det antagligen lika många uppfattningar som det finns rekryterande personer. Vissa hävdar att de ”går på magkänsla”, andra på fakta, använder tester, hårdgranskar och analyserar CV, osv.

Rimligen behöver de egenskaper som man söker till en viss roll eller viss position variera utifrån vilken uppgift den rekryterade ska lösa, eftersom verkligheten alltid är mer komplex än att en viss egenskap i alla lägen skulle vara den rätta.

Men, om jag ska göra ett skarpt val så går jag tillbaka till det jag och en av mina tidigare chefer, Marie Hallander-Larsson, uttalade när vi lite lätt besviket konstaterade en tid efter en rekrytering där trots att uppdraget lagts ut på en mycket respekterad rekryteringsfirma, att det kanske ändå inte riktigt blev som vi hade hoppats på, att i fortsättningen skulle vi enbart rekrytera personer som var ”grundglada”!

De egenskaper som dessa 10 utvalda VD:ar letar efter när de ska rekrytera är alltså:

  • Nyfikenhet
  • Energi 
  • Förmåga till självreflektion 
  • Ödmjukhet 
  • Lösningsorientering 
  • Grit 
  • Grundglädje 

Vill du veta mer om rekrytering och hur du landar drömjobbet och hittar måndagslycka finns flera intressanta artiklar på våra inspirationssidor. Gillade du den här artikeln kanske du även gillar dessa artiklar:

De 7 bästa böckerna för utveckling i karriären
Sätt karriärmål för att öka din måndagslycka
3 saker att göra nu om du vill ha nytt jobb

Inspiration Mer Inspiration
Måndagslycka 5 sätt att hitta och rekrytera innovativa medarbetare 3 minuter

Världen förändras ständigt och digitaliseringen har gjort att förändringen går snabbare än någonsin. Det ställer nya krav på både arbetsgivare och medarbetare att vara innovativa.

Mer information
Måndagslycka Sätt karriärmål för att öka din måndagslycka 4 minuter

De flesta av oss spenderar en tredjedel av sin tid på jobbet, det innebär att vi många gånger är mer tid på arbetsplatsen än med våra nära och kära eller på andra saker vi tycker om att göra.

Mer information
Måndagslycka Välmående på jobbet 4 minuter

Vill du hitta måndagslycka under 2021? Läs vidare för att veta hur du behåller din måndagslycka om du redan hittat den eller om du vill veta hur du ska göra för att hitta den. Här får du våra 6 bästa tips om hur du ska öka ditt välmående på jobbet under 2021.

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!