Inspiration

Inspiration

Sjukanmälan för rätt till sjuklön, vad gäller?

För att en anställd ska ha rätt till sjuklön så måste den anställde sjukanmäla sig till arbetsgivaren.

Frågor?

Den anställde har rätt till sjuklön från och med att hen sjukanmält sig skriftligt eller muntligt. Om den anställde varit förhindrad att sjukanmäla sig men gör det så fort som möjligt så gäller undantag.

Det finns inga regler om hur en sjukanmälan ska gå till men du som arbetsgivare bör lämna information om vilka rutiner som gäller för en sjukanmälan, till vem ska anmälan göras och på vilket sätt.

Under en sjukskrivning är det viktigt att den närmaste chefen få information om frånvaron så att hen kan planera arbetet på avdelningen. Under en längre sjukskrivning är det oftast viktigt och positivt för både den anställde och arbetsgivaren att hålla en dialog för att underlätta återgång i arbete. Dialogen är viktig för att ta reda på om arbetsuppgifterna kan anpassas och om rehabilitering är nödvändig men lika viktigt är att medarbetaren känner att arbetsgivaren bryr sig och att hen är välkommen tillbaka.

Inspiration Mer Inspiration
Löneoutsourcing Rehabiliteringsansvaret för dig som arbetsgivare 3 minuter

Som arbetsgivare ansvarar du för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som syftar till att den anställde ska få tillbaka arbetsförmågan och kunna återgå i arbete.

Mer information
Löneoutsourcing Krav på läkarintyg vid sjukdom 2 minuter

För att en anställd ska har rätt till sjuklön måste sjukfrånvaron styrkas med ett läkarintyg from den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden.

Mer information
Löneoutsourcing Sjukanmälan för rätt till sjuklön, vad gäller? 2 minuter

För att en anställd ska ha rätt till sjuklön så måste den anställde sjukanmäla sig till arbetsgivaren.

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!