Inspiration

Inspiration

Semesterlöneskuld

Känner du dig trygg med att er semesterlöneskuld är korrekt beräknad eller har du en olustig känsla av att den kanske inte riktigt stämmer?

Frågor?

I den här artikeln reder vi ut varför det är viktigt med en korrekt beräknad semesterlöneskuld och hur du kan göra för att kontrollera er semesterlöneskuld.

Läs vidare för att få veta mer om hur du kan säkerställa att er semesterlöneskuld är rätt även när ni använder en lönebyrå för er lönehantering.

Varför måste jag säkerställa att företagets semesterlöneskuld är korrekt?
Semesterlöneskulden är en stor del av den totala lönekostnaden för företaget och avser kostnaden för intjänad semester. Förändringen av semesterlöneskulden är direkt resultatpåverkande så du vill som VD och ekonomichef ha koll på att er semesterlöneskuld är korrekt beräknad för att slippa överraskningar vid årets slut.

Vad kan hända om semesterlöneskulden är fel?

Semesterlöneskulden påverkar resultatet och då oftast som en kostnad, utom under semestermånaderna när semesteruttaget brukar bli större än intjänandet. Skulle semesterlöneskulden vara fel, kan det betyda att företaget vid till exempel årsbokslut får ökade kostnader till följd av att semesterlöneskulden inte redovisats korrekt under året. I värsta fall vänds det som såg ut som en vinst till förlust.

Hur vet jag att vår semesterlöneskuld är rätt?

En viktig förutsättning är att beräkningen av semesterlöneskulden är korrekt inställd med rätt semester- och intjänandeår, sysselsättningsgrad, semesterrätt och procent för semestertillägg och rörlig del. En del väljer att bokföra förändringen av semesterlöneskulden medan andra väljer att bokföra den totala vid varje månadsbokslut. Vid förändring av semesterlöneskuld så ska jämförelse mot föregående månad/period göras och differensen ska då bli 0. Oavsett om ni hanterar era löner inhouse eller hos en lönebyrå bör du säkerställa att denna kontroll görs. Bokförs den totala semesterlöneskulden bör en rimlighetskontroll göras, så att ökningen/minskningen är sannolik mot månaden innan.

Hur kan jag kontrollera semesterlöneskulden?
Eftersom det finns ett antal olika parametrar som påverkar beräkningen av semesterlöneskulden, till exempel olika semestertillägg, semesterrätt, sysselsättningsgrad och rörliga delar, kan det vara svårt att göra kontroller av semesterlöneskulden. En rimlighetskontroll med stickprov bör dock göras. Man kan också kontrollera att antalet intjänade semesterdagar/uttagna semesterdagar från föregående månad är rimligt.

Vi på First Löneoutsourcing har koll på hur man beräknar en korrekt semesterlöneskuld och vi vågar säga att det som särskiljer en bra lönebyrå från andra är just det - koll på företagets semesterlöneskuld. Oavsett om er lönehantering sköts inhouse eller med hjälp av en annan lönebyrå kan vi hjälpa er att få en korrekt semesterlöneskuld som kund hos oss. Våra seniora lönekonsulter finns här för att du ska känna dig trygg med att företagets lönekostnader är korrekt beräknade. Läs mer om löneoutsourcing hos First här.

Välkommen till oss!


Inspiration Mer Inspiration
Löneoutsourcing Rehabiliteringsansvaret för dig som arbetsgivare 3 minuter

Som arbetsgivare ansvarar du för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som syftar till att den anställde ska få tillbaka arbetsförmågan och kunna återgå i arbete.

Mer information
Löneoutsourcing Krav på läkarintyg vid sjukdom 2 minuter

För att en anställd ska har rätt till sjuklön måste sjukfrånvaron styrkas med ett läkarintyg from den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden.

Mer information
Löneoutsourcing Sjukanmälan för rätt till sjuklön, vad gäller? 2 minuter

För att en anställd ska ha rätt till sjuklön så måste den anställde sjukanmäla sig till arbetsgivaren.

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!