Inspiration

Inspiration

Rehabiliteringsansvaret för dig som arbetsgivare

Som arbetsgivare ansvarar du för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som syftar till att den anställde ska få tillbaka arbetsförmågan och kunna återgå i arbete.

Frågor?

Bestämmelserna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar finns i socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och i lagen om anställningsskydd.

En arbetsgivare har en skyldighet att arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering på ett systematiskt sätt. Du ska vidta de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering och oavsett om den sjukdom eller skada som arbetstagaren ar drabbats av har skett på fritiden eller under arbetstid.

Rehabiliteringsplan
Som arbetsgivare är du skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete senast dag 30 om det finns anledning att den anställde kan förväntas vara sjuk mer än 60 dagar eller längre. Du har också ansvar för att genomföra och följa upp överenskomna rehabiliteringsåtgärder.

Kom ihåg att dokumentera allt rehabiliteringsarbete för att alltid kunna visa att du fullgjort arbetsgivaransvaret.

Vad kan du som arbetsgivare kräva av den anställde?
Den anställde ska delta så gott hen kan i sin egen rehabilitering. Den anställde måste också delge arbetsgivaren de nödvändigaste upplysningarna som arbetsgivaren behöver för att en rehabiliteringsutredning ska kunna genomföras.

I det fall den anställde inte deltar kan arbetsgivarens rehabiliteringsansvar övergå till Försäkringskassan.

Inspiration Mer Inspiration
Löneoutsourcing Rehabiliteringsansvaret för dig som arbetsgivare 3 minuter

Som arbetsgivare ansvarar du för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som syftar till att den anställde ska få tillbaka arbetsförmågan och kunna återgå i arbete.

Mer information
Löneoutsourcing Krav på läkarintyg vid sjukdom 2 minuter

För att en anställd ska har rätt till sjuklön måste sjukfrånvaron styrkas med ett läkarintyg from den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden.

Mer information
Löneoutsourcing Sjukanmälan för rätt till sjuklön, vad gäller? 2 minuter

För att en anställd ska ha rätt till sjuklön så måste den anställde sjukanmäla sig till arbetsgivaren.

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!