Inspiration

Inspiration

Krav på läkarintyg vid sjukdom

För att en anställd ska har rätt till sjuklön måste sjukfrånvaron styrkas med ett läkarintyg from den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden.

Frågor?

Av intyget ska det framgå i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt samt sjukperiodens längd.

Intyget behöver inte innehålla information om sjukdomstillståndet för den anställde men givetvis kan det underlätta en återgång i arbete om den anställdes närmste chef vet anledningen till sjukfrånvaron. Kanske kan arbetsuppgifterna anpassas för att den anställde ska klara av att återgå i arbete.

Återinsjuknande
Om den anställde återinsjuknar inom fem kalenderdagar räknas de två frånvarotillfällena ihop till en sammanhängande period och inget karensavdrag görs vid återinsjuknandet.

Däremot räknas sjukperioderna var för sig när det gäller skyldigheten att visa läkarintyg from den åttonde kalenderdagen, läkarintyg ska alltså visas from den åttonde kalenderdagen i varje enskild sjukperiod.

Inspiration Mer Inspiration
Löneoutsourcing Stefan Karkani ny affärsområdeschef för First Löneoutsourcing 2 minuter

First har sedan 2013 erbjudit små och medelstora företag i Stockholm löneoutsourcing, lönehantering och lönetjänster med expertis och verklig personlig service. First har utmanat branschen med snabba processer och en servicenivå som gör avtryck.

Mer information
Löneoutsourcing Rehabiliteringsansvaret för dig som arbetsgivare 3 minuter

Som arbetsgivare ansvarar du för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som syftar till att den anställde ska få tillbaka arbetsförmågan och kunna återgå i arbete.

Mer information
Löneoutsourcing Krav på läkarintyg vid sjukdom 2 minuter

För att en anställd ska har rätt till sjuklön måste sjukfrånvaron styrkas med ett läkarintyg from den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden.

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!