Inspiration

Inspiration

Fördelar med att använda en lönebyrå för er lönehantering

Löneoutsourcing är ett bra alternativ till att ha en egen avdelning för lönehantering. När företaget går igenom en förändring kan timingen för löneoutsourcing vara perfekt

Frågor?



Ofta är lönehantering en arbetsuppgift som ganska enkelt kan brytas loss från den interna administrationen och skapa mer utrymme för kärnverksamheten. Här går vi igenom några av de främsta fördelarna med löneoutsourcing.

 • Tillgång till expertis inom lönehantering och kollektivavtalsfrågor
  När du anlitar en leverantör för löneoutsourcing får du tillgång till lönekonsulter som är experter på just lönehantering. Erfarna lönekonsulter är dessutom experter på att tolka kollektivavtalets lönerelaterade delar och kan vara ett bollplank till dig och ta fram beslutsunderlag i lönefrågor.
 • Minskad sårbarhet och en back-up för lönefrågor
  Företag med upp till ett par hundra anställda som har sin lönehantering inhouse har ofta en relativt sårbar lönefunktion. Det krävs sällan mer än en person för att hantera upp till 300-400 löner, men vad händer när den personen blir oplanerat frånvarande? Genom att anlita ett företag inom löneoutsourcing finns alltid någon som sköter er lönehantering och svarar på lönefrågor från era anställda.
 • Kontroll på kostnader för lönehantering
  När ni outsourcat er lönehantering betalar ni för den tjänst ni köper från lönebyrån. Ni har inga kostnader för en anställd lönekonsult och ni har inga kostnader för att rekrytera till er löneavdelning om lönekonsulten som sköter er lönehantering slutar.
 • Bra systemstöd och den senaste tekniken
  Etablerade lönebyråer har ofta bra system för lönehantering och rapportering av tid och reseräkningar. På ett företag som jobbar med löneoutsourcing finns lönekonsulter som är skickliga i systemen och kan dra nytta av de fördelar som finns med att jobba i systemet på rätt sätt. Genom att minska den manuella hanteringen får lönehanteringen en högre kvalitet och felen blir färre. Är lönehanteringen outsourcad behöver ni dessutom inte heller investera i inköp av lönesystem eller konsultkostnader vid systemuppdateringar eller systembyte.

Vi på First Löneoutsourcing i Stockholm är experter på lönehantering. Våra seniora lönekonsulter ser till att er lönehantering är korrekt, att era chefer får stöd i lönefrågor och att era anställda får svar på sina frågor om lön. Vi har rekryterat inom lön sedan 2003 och vi har lönekonsulter och lönechefer redo för interimsuppdrag. Läs mer om löneoutsourcing hos First här.

Välkommen till oss!

Inspiration Mer Inspiration
Löneoutsourcing Rehabiliteringsansvaret för dig som arbetsgivare 3 minuter

Som arbetsgivare ansvarar du för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som syftar till att den anställde ska få tillbaka arbetsförmågan och kunna återgå i arbete.

Mer information
Löneoutsourcing Krav på läkarintyg vid sjukdom 2 minuter

För att en anställd ska har rätt till sjuklön måste sjukfrånvaron styrkas med ett läkarintyg from den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden.

Mer information
Löneoutsourcing Sjukanmälan för rätt till sjuklön, vad gäller? 2 minuter

För att en anställd ska ha rätt till sjuklön så måste den anställde sjukanmäla sig till arbetsgivaren.

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!