Inspiration

Inspiration

Förändrad beskattning av Friskvårdsbidrag över 5 000 kr

Skatteverket har ändrat sin tidigare uppfattning om att endast det överskjutande beloppet ska beskattas. Detta sker efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen den 20 juni 2019.

Frågor?

Skatteverkets bedömning innebär fortfarande att gränsen för skattefritt friskvårdsbidrag går vid 5 000 kr per år. Skillnaden är nu att hela friskvårdsbidraget är skattepliktigt om det överstiger 5 000 kr.

Om du som arbetsgivare har betalat ut mer än 5 000 kr per år i friskvårdsbidrag med stöd av Skatteverkets tidigare uppfattning och beskattat och betalat arbetsgivaravgifter på endast det överskjutande beloppet så kommer du inte behöva göra några retroaktiva rättelser på grund av att Skatteverket ändrat uppfattning.

Enligt Tholin & Larsson borde tillämpningen av det nya gälla from 9 september 2019 då Skatteverket publicerade sin nya uppfattning.


Inspiration Mer Inspiration
Löneoutsourcing Rehabiliteringsansvaret för dig som arbetsgivare 3 minuter

Som arbetsgivare ansvarar du för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som syftar till att den anställde ska få tillbaka arbetsförmågan och kunna återgå i arbete.

Mer information
Löneoutsourcing Krav på läkarintyg vid sjukdom 2 minuter

För att en anställd ska har rätt till sjuklön måste sjukfrånvaron styrkas med ett läkarintyg from den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden.

Mer information
Löneoutsourcing Sjukanmälan för rätt till sjuklön, vad gäller? 2 minuter

För att en anställd ska ha rätt till sjuklön så måste den anställde sjukanmäla sig till arbetsgivaren.

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!