Inspiration

Inspiration

Hur är en bra chef?

Chefen är viktig för teamets framgång. En bra chef kan få ett team att blomstra och leverera på topp och en dålig chef kan få medarbetare att vilja lämna arbetsplatsen. Här får du veta mer om hur en bra chef är, vad som kännetecknar en bra chef och vilka egenskaper som anses viktiga för att vara en bra chef.

Frågor?

Hur är en bra chef?

En bra chef enar teamet genom att kommunicera tydliga mål och en tydlig vision. En chef bör skapa en god relation till varje medarbetare i teamet, förstå var personen befinner sig, hur den vill utvecklas och vad som motiverar. En bra chef visar engagemang för både sin roll och för teamet, ser och lyssnar, ger feedback och beröm och är bra på att skapa en vi-känsla i teamet.

Hur vet du om du är en bra chef?

Det är inte enkelt att vara chef, att ansvara för medarbetarnas arbetsprestation, trivsel och behov av utvecklingsmöjligheter och trygghet är ett utmanande jobb. Det kan vara svårt som chef att veta om man verkligen gör ett bra jobb, om man upplevs som tydlig eller otydlig, auktoritär eller tolerant och om man har medarbetarnas förtroende. Det finns verktyg för att mäta medarbetares nöjdhet men det finns också en del faktorer du själv kan reflektera över för att ta reda på om du är en riktigt bra chef:

 • Du har ett mänskligt ledarskap med respekt för dina medarbetare och ett genuint intresse för dem som människor.
 • Du delegerar och håller dina medarbetare ansvariga så att de känner att de är betydelsefulla på arbetsplatsen. Du visar att deras insats gör skillnad och att de är en viktig del av teamet.
 • Du håller det du lovar och du erkänner dina misstag, det skapar förtroende och du leder genom exempel.
 • Du stöttar och finns tillgänglig, det innebär inte att du detaljstyr men du finns i närheten, följer upp hur arbetet går och erbjuder din hjälp vid behov.
 • Du har ett coachande förhållningssätt som innebär att du berömmer dina medarbetare så ofta du kan och du ger konstruktiv feedback för att hjälpa medarbetare att utvecklas när tillfälle ges.
 • Du ber om medarbetares åsikter och input, och lyssnar på riktigt. Medarbetare behöver känna sig betydelsefulla och hörda. Ställ frågor och var verkligen intresserad av vad dina medarbetare har att säga om jobbet och visa även intresse för andra saker i medarbetares liv som du vet att de bryr sig om.
 • Du utmanar dina medarbetare, uttråkade medarbetare blir snabbt omotiverade. Du tar reda på hur dina medarbetare upplever sin arbetssituation och hittar utmaningar som ökar arbetsglädjen.
 • Du har humor. Du tar jobbet på stort allvar men inte dig själv, se till att skratta och ha roligt med dina medarbetare. Det skapar ett öppet och härligt arbetsklimat och får medarbetare att trivas på jobbet.

Vilka förväntningar kan medarbetare ha på en chef?

Generellt förväntar sig medarbetare att en bra chef ska vara rättvis, ärlig och kompetent. Medarbetares förväntningar på en chef skiljer sig från individ till individ därför är det viktigt att en chef har koll på sina egna värderingar, styrkor och utvecklingsbara sidor. En chef behöver vara trygg i sig själv och stå stadigt även i utmanande situationer, det gör medarbetarna trygga och skapar tillit i gruppen.

Vad kännetecknar en bra chef?

Chefen är viktig för medarbetarnas trivsel och kan vara den som får medarbetare att vilja stanna på företaget eller rentav säga upp sig. Man brukar säga att en bra chef ska vara en god ledare. Att vara chef är att ha en formell titel men att vara en ledare är att vara en person som gruppen vill följa. Chefens ledarskap är avgörande för om gruppen kommer att se dig som en chef eller följa dig som en ledare.

Bra egenskaper hos en chef?

Det finns inga egenskaper hos en chef som garanterar ett bra ledarskap. Chefens förmåga att se och anpassa sitt ledarskap till gruppens behov är den viktigaste faktorn oavsett vilka egenskaper chefen besitter. Det finns ändå ett par egenskaper och förmågor som det visat sig att bra chefer ofta uppvisar och dessa är:

 • En god kommunikationsförmåga, rak och ärlig i sin kommunikation
 • Personlig mognad och stabilitet
 • Bra på att delegera och fördela arbetet
 • Kreativ, ser lösningar där andra ser problem
 • Lyhörd och en god lyssnare som skapar tillit i gruppen
 • God förmåga att fatta beslut
 • Bra på att skapa långsiktiga relationer

Sammanfattningsvis handlar att vara en bra chef om att ha vissa egenskaper och kompetenser och att använda dem vid rätt tidpunkt utifrån gruppens behov. Vill du veta mer om ledarskap kan du läsa mer i artikeln om Olika typer av ledarskap.

Vi frågade tre experter om hur en bra chef ska vara och här kan du ta del av deras svar:

Annika R Malmberg, framgångsexpert, Sveriges mest färgstarka talare och författare till bland annat böckerna “Tändvätska” och “Ta skit! Och gör det till guld”

En bra chef:

 1. Har självinsikt. Allt börjar där, att man vet vem man är med styrkor, fel och brister, mänskliga tillkortakommanden osv. Att man har så mycket självinsikt att man vet hur man själv fungerar och hur man påverkar omgivningen på gott och ont. För alla människor har sidor som ibland kan vara en utmaning för andra och då underlättar det om man vet hur man ska göra för att samarbetet och kommunikationen ska fungera även när man möter människor som inte är som en själv.
 2. Vill se andra människor lyckas! Drivs av att skapa resultat via andra och tävlar inte om uppmärksamheten med sina medarbetare eller sitt team. Delar gärna med sig av alla sina hemliga knep, tips och idéer och kontaktnät mm för att andra ska få genvägar till framgång. Är inte rädd för att andra ska gå om dem själva. För då vet de att de verkligen har lyckats som chefer!
 3. Vet att människor är olika och har rätt att vara olika och att alla behövs. Men att vi behöver olika saker. En del behöver få leka och skoja och slippa vara allvarliga hela tiden, medan andra verkligen kan känna sig obekväma på riktigt om du förväntar dig att jag ska ”släppa loss” med allt vad det nu förväntas innebära.. En bra chef vet att ingen på arbetsplatsen har mandat att säga vad som är ”arbetsglädje” - för det kan vara så vitt olika saker för olika människor. Men en bra chef får hela teamet att emellanåt anstränga sig för varandra och stretcha sig för gruppen. Så att alla då och då kan få uppleva det som skapar för trivsel för just dem. Ett ständigt givande och tagande som i vilken relation som helst.
 4. Vågar ställa krav och följer upp det som är överenskommet. Är inte rädd för att skapa ”nödvändig olust” om någon inte lever upp till det vi kommit överens om. Men uppmärksammar så klart bra prestationer på samma sätt. Ger alltså både ros och ris i lagom dos.

Linda Hammarstrand, Company Culture Advisor, Keynote Speaker, Författare till boken “Passion works”

“Pandemin har lärt oss att vi alla hänger samman, vare sig vi vill eller inte. Leverantörer, kunder, medarbetare och samhället. Och här står vi nu, ensamma och förenade på samma gång.

Allt som behövs är att vi tänker om. Att vi tänker lite längre. Att vi behandlar varandra väl. Framgången vilar i händerna på våra medarbetare. Vi måste göra allt för att de ska utvecklas och växa.

För att lyckas behöver vi vända på hierarkier. Ledarskap är ett rent och skärt serviceyrke. Varje chefs roll är att hjälpa sin personal, inte tvärtom. Ni arbetar alltså inte för era ledare. Era ledare arbetar för er.

De ledare som fortsätter att missbruka sin makt - istället för att inspirera och vara delaktiga, blir utan kaka till kaffet.”

Ami Hemviken, en av Sveriges främsta föreläsare inom beteende, påverkan, relationer och kommunikation. Författare till böckerna “Le - det är inte tanken som räknas” och “Nå in, nå fram, få igenom”

“En bra chef är för mig mänsklig. Hen förstår att man kan vara - och ska vara - seriös, utan att för den delen vara allvarlig. Hen bjuder på sig själv som person, och arbetar hela tiden med att höja upplevelsen av tillit bland medarbetarna.

Hen satsar på att få sina medarbetare att växa genom en medveten och tydlig kommunikation. Där uppföljning är en väldigt viktigt del - och kanske ibland det svåraste som chef. Att följa upp såväl önskade beteenden och ge feedback är A och O. Att gödsla med ärlig och äkta positiv feedback är ett verktyg som bidrar till både ökad tillit och presentation.

Att våga bjuda på sig själv och samtidigt visa sig genuint intresserad av sina medarbetare bidrar till att arbetet som chef både blir roligare och dina medarbetare känner sig sedda och bekräftade, vilket gör att de presterar bättre.

Och kom för guds skull ihåg att skratta! Det frigör endorfiner, ger en köra känsla av samhörighet, bidrar till ökad kreativitet och får oss uppleva mindre av den negativa stressen. Det är vi värda!”

Inspiration Mer Inspiration
Ledarskap Hur är en bra chef? 8 minuter

Chefen är viktig för teamets framgång. En bra chef kan få ett team att blomstra och leverera på topp och en dålig chef kan få medarbetare att vilja lämna arbetsplatsen. Här får du veta mer om hur en bra chef är, vad som kännetecknar en bra chef och vilka egenskaper som anses viktiga för att vara en bra chef.

Mer information
Ledarskap En riktigt bra introduktion av nya medarbetare 5 minuter

När rekryteringsprocessen är klar och du har signat den nya medarbetaren som du valt ut med omsorg så är det lätt att tro att det stora arbetet är klart. Men så snart avtalet är undertecknat med den nyanställda börjar det viktigaste arbetet när du anställt en ny medarbetare. Introduktionen, det som också kallas onboarding.

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!