Inspiration

Inspiration

En riktigt bra introduktion av nya medarbetare

När rekryteringsprocessen är klar och du har signat den nya medarbetaren som du valt ut med omsorg så är det lätt att tro att det stora arbetet är klart. Men så snart avtalet är undertecknat med den nyanställda börjar det viktigaste arbetet när du anställt en ny medarbetare. Introduktionen, det som också kallas onboarding.

Frågor?

Att anställa en ny medarbetare är en investering som kostar både tid och pengar. Du som arbetsgivare har mycket att vinna på en bra introduktion, förutom att du har större chans att behålla din nyanställda medarbetare så leder en bra introduktion också till att medarbetaren snabbare kommer in i arbetet och kan börja skapa värde.

Att introducera en nyanställd är ett viktigt arbete som börjar redan innan den första anställningsdagen. Under månaden innan den nyanställda medarbetaren börjar sin anställning är den som mest mottaglig för information om sin nya arbetsgivare. Så ta vara på den viktiga tiden mellan avtalsskrivningen och den första arbetsdagen.

Tre viktiga delar för bra introduktion av nyanställda:

 1. Informera och förbered - informera och förbered både den befintliga personalen och den nyanställda på att en ny kollega anställts. Informera om arbetsuppgifter och ansvar samt vilka förväntningar du har på befintlig personals delaktighet i introduktionen.
 2. Planera - gör ett introduktionsschema och involvera nyckelpersoner som kommer att delta i introduktionen av den nyanställda. Tänk på att det finns en gräns för hur mycket nytt en person kan ta in under en dag så se gärna till att schemat innehåller både pauser och tid för reflektion.
 3. Följ upp - hellre en gång för mycket än en gång för lite. Boka in regelbundna uppföljningar så att ni tillsammans kan skapa en bra introduktion och utvärdera arbetet löpande. Om anställningen inte skulle fortsätta efter provanställningen bör det inte komma som en överraskning för medarbetaren.

Checklista för en lyckad introduktion:

 1. Informera internt
  Informera internt, se till att alla vet att en ny medarbetare anställts. Berätta om startdatum och vem/vilka som tar hand om den nya medarbetaren under den första tiden.
 2. Håll kontakten
  Håll kontakten med den nyanställde medarbetaren under tiden som går från det att anställningsavtalet signerats till den första arbetsdagen. Slå en signal eller skicka ett mail. Informera lite om vad som händer på företaget så att medarbetaren börjar känna sig som en i teamet.
 3. Förbered den nya medarbetaren
  Informera om hur den första arbetsdagen och veckan kommer att se ut, vilken tid hen förväntas komma på morgonen, vem som tar emot, om ni äter lunch på kontoret eller går ut och äter lunch samt hur länge den första arbetsdagen ska vara. Ett tips är att låta den nyanställda gå hem lite tidigare första dagen, det är mycket nytt att ta in så det kan vara en god idé att den första arbetsdagen är lite kortare.
 4. Presentera medarbetaren för de nya kollegorna
  Börja med en presentationsrunda när den nya medarbetaren kommer för sin första arbetsdag. Börja med att visa vart den nya medarbetaren kommer att sitta, ta er därefter genom hela kontoret för att hälsa på alla och introducera den nya medarbetaren för gruppen.
 5. Ordna det praktiska i tid
  Ha allt praktiskt på plats den första anställningsdagen. Ordna så att arbetsplats, dator, telefon, nycklar och liknande är fixat så att den nyanställda känner sig väntad och välkommen. För många är det bara en vanlig arbetsdag men för den som upplever den första arbetsdagen hos sin nya arbetsgivare är det en stor och viktig dag.
 6. Gör ett introduktionsschema
  Planera introduktionen och informera medarbetaren om hur den första anställningstiden är planerad. Gör gärna ett schema och skriv ner vem som är ansvarig för varje del av introduktionen. Kom ihåg att även lägga in regelbunden uppföljning under perioden så att ni kan justera introduktionen om det skulle behövas.
 7. Hjälp medarbetaren att komma igång
  Introduktionen får gärna innehålla en mix av informationspass, genomgång av system, interna rutiner, arbetsuppgifter och tillfällen att följa med eller sitta bredvid en kollega när den utför sitt arbete. Kom ihåg att också om möjligt låta den nyanställda utföra en del arbetsuppgifter på egen hand redan tidigt under introduktionen. Att uträtta arbetsuppgifter bidrar till att man känner sig behövd och det är något de flesta mår bra av.
 8. Välj varandra på nytt
  De flesta anställningar börjar med en provanställning. När provanställningen närmar sig sitt slut måste både arbetsgivaren och medarbetaren bestämma sig för om man vill att anställningen ska fortsätta eller inte. Här finns en möjlighet för båda parter att välja att avsluta anställningen om matchningen inte blev helt rätt.

Att välkomna en ny kollega är ofta roligt och energigivande men kräver samtidigt en hel del av alla inblandade. Följer du checklistan har du goda förutsättningar för att lyckas med introduktionen.

Lycka till!Inspiration Mer Inspiration
Ledarskap Hur är en bra chef? 8 minuter

Chefen är viktig för teamets framgång. En bra chef kan få ett team att blomstra och leverera på topp och en dålig chef kan få medarbetare att vilja lämna arbetsplatsen. Här får du veta mer om hur en bra chef är, vad som kännetecknar en bra chef och vilka egenskaper som anses viktiga för att vara en bra chef.

Mer information
Ledarskap En riktigt bra introduktion av nya medarbetare 5 minuter

När rekryteringsprocessen är klar och du har signat den nya medarbetaren som du valt ut med omsorg så är det lätt att tro att det stora arbetet är klart. Men så snart avtalet är undertecknat med den nyanställda börjar det viktigaste arbetet när du anställt en ny medarbetare. Introduktionen, det som också kallas onboarding.

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!