Inspiration

Inspiration

11 Inköps- och logistikchefer om den största utmaningen just nu

Det finns nog inte någon bransch som varit opåverkad av den pågående pandemin och några som känt av en enormt stor förändring och höjda krav från omgivningen är logistikavdelningar över hela världen.

Frågor?
Iréne Nilsson Affärsområdeschef inköp/logistik/ Försäljningschef 070 279 83 21

Logistik och transport är helt avgörande delar av värdekedjan. Ett kraftigt tryck att hantera extremt stora volymer av varor har varvats med i vissa fall helt uteblivna leveranser från andra länder. Samtidigt som verksamheterna i rekordtempo fått ställa om har risken för smittspridning på logistikavdelningarna ytterligare utmanat och försvårat arbetet.

First är experter på rekrytering och bemanning inom inköp och logistik och har ett värdefullt nätverk inom området. Vi undrade hur de ändrade förutsättningarna på grund av Covid-19 påverkat logistikavdelningar i Sverige och därför frågade vi 11 inköps- och logistikchefer om den största utmaningen de upplever just nu.

1. Sven Nordblom, Head of Logistics på Lifvs

Logistik och inköp gynnas av förutsägbarhet, så i corona-tider måste vi vara mycket mer flexibla än normalt. Konsumenter handlar på annorlunda sätt än vad vi är vana vid, samarbetspartner har väldigt olika förutsättningar att hålla tillgång på varor och leveranserna igång. Det gör att vi behöver vara uppmärksamma och snabbt agera när problem uppstår. Sen är det stort fokus på att själva ta vårt egna ansvar vilket ger mindre tid på kontor och resor och mer virituella möten, som också tvingar fram nya arbetssätt. Vi jobbar också med att anpassa utbud och tjänster för att stötta, till exempel skapade vi en e-handelstjänst med hemkörningar till riskgrupper i ett av våra kluster på bara en vecka när vi fick önskemål om detta.

2. Lotta Hägg, Managementkonsult, Logistik

För att säkra framdrift och leveranser i framtiden behöver delar av organisationen lyfta blicken, titta på ett längre perspektiv och fokusera på hur det ska låta sig göras. Genomlysning av supply chain-processen, en ny supply chain-design, scenarioplanering och strategier kan vara några områden som behöver fokus men också hur vi ska arbeta tillsammans när vi inte fysiskt ses på samma sätt, något som troligen kommer fortsätta i någon form även efter pandemin.

3. Anders Ohlsson, Head of Logistics Nordics & Baltics på Accord Healthcare AB

En annan stor utmaning är osäkerheten i supply kedjan med långa ledtider och mycket som kan hända längs vägen fram till leverans av ett läkemedel till apotek och i slutänden konsument. Efter att läkemedel är tillverkat vid produktionsanläggning i Indien är det båttransport i ca en månads tid varefter varan når centrallager i Europa där den skall om-analyseras för att kvalitetsmässigt kunna frisläppas för försäljning inom EU. Därefter är det transport ut till tredjepartslager och sedan vidare ut till apotek och slutligen till kund. Internationella fraktkostnader har på grund av krisen ökat stort varför det har blivit än viktigare att optimera laster med rätt varor samt att ha en väl fungerande transportlösning över lag. Så som för många organisationer i detta läge så är möten via Skype och Teams centralt för att kommunikationen ska fungera på bästa möjliga sätt då man inte direkt kan vända sig till kollegan bredvid för en snabb fråga. Speciellt som chef blir detta centralt då man behöver följa upp resultat och mål samt coacha och stötta medarbetare i det dagliga arbetet.

4. Erica Jornsjö, Inköpschef, Skincity

Att anpassa, balansera och planera kapacitet efter snabbt ändrade mönster i efterfrågan både på inköpsavdelningen men även på vår logistikavdelning då vi sköter all vår logistikhantering internt, på såväl plock & pack som på inleveranssidan.

5. Anders Harila, Lagerchef Havi Logistics

Som lagerchef under Coronaepidemin har man fått planera om allt med personal, på grund av avrådan från Hälsomyndigheterna med avstånd och beteende mot varandra i produktion en stor utmaning att få en del att förstå alvaret bakom epidemin.

6. Peter Dannqvist, Supply Chain Manager, Arvid Nordquist

I nuläget med Corona är akut problemlösning och fokus på kärnverksamheten prioriterat.

7. Nilo Makani Rohwedder, Logistics Manager, J Lindeberg

Ekvationen går inte ihop med förseningar på lagda inköp och dessutom dyra. Då får man tänka om och agera logiskt

8. Thomas Siljesvärd, Operation Manager Coop Logistik

Att aktivt jobba med förbättringar för att anpassa oss till omvärlden, jag har under mina år i logistiken inte varit med om ett större förändringstryck. Otroligt spännande och lärorikt, men ställer stora krav på oss att vara snabba att anpassa oss.

9. Anders Wuori Silfversparre, Head of Plan & Deliver Northern Europe, Semper AB

Innan Covid-19 så skedde mycket koordinering och informationsdelning enkelt på kontoret då alla var där, nu måste mer tid avsättas för att detta ska ske via Teams. Osäkerheten kring efterfrågan är den stora utmaningen just nu, hur ska vi balansera våra lagernivåer för att möta efterfrågan utan att riskera att få för stora poster som går till kassation.

10. Gustav Nordlander, Logistics Manager, DeLaval

Att navigera rätt i att ha precis rätt mängd material tillgänglig i en väldigt rörlig efterfrågan.

11. Hans-Göran Hansson, Category Manager Sourcing, Teracom AB

En egenskap för en inköpare, eller egentligen inom de flesta yrken, jag tror blir ännu viktigare framåt är förmågan att jobba självständigt eftersom vi antagligen inte kommer att fullt återgå till hur vi jobbade tidigare.

Sammanfattningsvis är utmaningarna för inköps- och logistikavdelningar många under pandemin, några områden som flera av de tillfrågade nämner är:

  • Kundernas förändrade vanor skapar en ny oförutsägbarhet och osäkerhet kring
    efterfrågan som förvårar planeringen
  • Ökade internationella fraktkostnader
  • Snabb omställning till ett nytt arbetssätt för att följa hälsomyndighetens regler och
    rekommendationer

Jobbar du som inköpschef eller logistikchef, då kan vårt nätverk First Sessions med inriktning inköp och logistik vara intressant för dig. Vill du veta mer? Maila affärsområdesansvarig Iréne Nilsson irene.nilsson@firstreserve.se 

First är ett rekryteringsföretag i Stockholm med rekryteringskonsulter som är experter på tillsättningar inom inköp och logistik. Vi hjälper kunder, kandidater och konsulter att hitta varandra och skapa måndagslycka.

Behöver du hyra en konsult inom inköp och logistik eller vill du ha hjälp med din rekrytering av oss på First är du välkommen att kontakta oss idag!

Inspiration Mer Inspiration
Inköp- och logistik 11 Inköps- och logistikchefer om den största utmaningen just nu 5 minuter

Det finns nog inte någon bransch som varit opåverkad av den pågående pandemin och några som känt av en enormt stor förändring och höjda krav från omgivningen är logistikavdelningar över hela världen.

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!