Inspiration

Inspiration

Vad är bemanning?

Är du i behov av att hyra personal och funderar du på att ta hjälp av ett bemanningsföretag i Stockholm? I den här artikeln guidar vi dig och reder ut begreppen inom bemanning.

Frågor?
Iréne Nilsson Affärsområdeschef inköp/logistik/ Försäljningschef 070 279 83 21

Vad är bemanning?

Bemanning är en tjänst för företag som behöver hyra personal på ett effektivt och flexibelt sätt. Företag kan därmed anpassa tillgången på sin arbetskraft efter sitt unika behov. Genom bemanning kan företaget hyra in en konsult med efterfrågad kompetens för ett kortvarigt eller långsiktigt behov.

Vad är ett bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är ett företag som anställer medarbetare som hyrs ut för uppdrag som bemanningskonsulter på andra företag. Företag som har behov av att hyra personal kan vända sig till ett bemanningsföretag för att täcka sitt personalbehov på både kort- och lång sikt genom att hyra in en konsult.

Vad betyder det att bemanningsföretaget är auktoriserat?

Att bemanningsföretaget är auktoriserat visar att de arbetar seriöst, har kollektivavtal och uppfyller Almega Kompetensföretagens höga krav. Auktorisationen är en trygghet för de anställda konsulterna men även för kunden som därmed vet att konsulten har korrekta anställningsvillkor, en marknadsmässig lön och är rätt försäkrad.

Hur fungerar bemanning?

När man hyr in personal är konsulten anställd av bemanningsföretaget som tar fullt arbetsgivaransvar för konsulten. Du som kund är uppdragsgivare och konsultens närmsta chef är konsultchefen på bemanningsföretaget. Konsultchefen håller en nära dialog med både dig och konsulten för att säkerställa att samarbetet och leveransen fungerar bra. 

Så går det till - steg för steg med First

  1. Kravprofilstagning. En första kontakt sker ofta per telefon eller mail. Vi tar fram en lämplig kravprofil där era behov är utgångspunkten.
  2. Först söker konsultchefen bland redan anställda konsulter för att se om det finns någon profil som matchar uppdraget hos er. Om det inte finns så påbörjas en rekryteringsprocess för att hitta rätt konsult för uppdraget. 
  3. Konsultpresentation. När matchningen är klar presenterar vi de kandidater vi anser vara bäst lämpade enligt kravprofilen.
  4. Start av uppdrag. När konsulten är vald börjar själva uppdraget enligt de villkor vi kommit överens om i avtalet.
  5. Avstämning/uppföljning. Vi tar arbetsgivaransvaret och under konsultuppdraget håller konsultchefen kontinuerlig kontakt med både er och konsulten.
  6. Avslutat uppdrag och utvärdering. Efter avslutat konsultuppdrag analyserar vi hur samarbetet gått och utvärderar det därefter.

Vill du upptäcka alla fördelar med att ta hjälp med bemanning av ett bemanningsföretag så är du välkommen att ta kontakt med oss på First i Stockholm.


Inspiration Mer Inspiration
Bemanning Vad är bemanning? 3 minuter

Är du i behov av att hyra personal och funderar du på att ta hjälp av ett bemanningsföretag i Stockholm? I den här artikeln guidar vi dig och reder ut begreppen inom bemanning.

Mer information
Bemanning Fördelar med att använda ett bemanningsföretag 3 minuter

När du behöver personal till ditt företag kan du rekrytera själv eller via ett rekryteringsföretag. Du kan under vissa förutsättningar visstidsanställa personal men finns inte den möjligheten kan det vara en lösning att hyra personal genom att ta in en konsult från ett bemanningsföretag.

Mer information
Bemanning Tips för att välja bemanningsföretag 5 minuter

- Vi ser just nu en tydlig förändring i kundernas behov av rekrytering och bemanning. Många företag vågar inte anställa själva och andra har anställningsstopp trots att behovet av ny personal finns. Som en naturlig utveckling av detta ökar behoven av att hyra en konsult för att täcka personalbehovet samtidigt som man tar en mindre risk än om man anställer själv.

Mer information
Stäng
Ska vi snacka?

Behöver du hjälp med rekrytering, bemanning, interim, search eller headhunting är du välkommen att boka ett möte med oss! Du behöver inte förbereda någonting. Låt oss höras så ser vi vart det leder!

Hör av dig!