FRasse den virtuella rekryteringsassistenten som effektiviserar search

First Reserve lanserar FRasse – Rekryteringsassistenten baserad på AI-teknik

First Reserve lanserar FRasse, den virtuella rekryteringsassistenten som effektiviserar ”searchprocessen” utefter dagens kundbehov. Förkortad söktid och mer utrymme för interaktion – Det är några av de många fördelar som kommer med implementeringen av ny teknik inom rekrytering och bemanning. 

 

Kompetensbrist och ändrat kandidatbeteende

Allt fler aktörer slåss om kompetensen på dagens arbetsmarknad. Bristen på kvalificerad arbetskraft hämmar tillväxten hos företagare och gör det svårt för offentlig verksamhet att fullfölja sina åtaganden. Många menar att det idag är kandidaternas marknad och att rekryteringsprocesserna blivit omvända. Dvs att det är kandidaten som väljer arbetsgivare snarare än tvärt om.

På First Reserve ser vi en tydlig förändring i hur man söker jobb nu jämfört med för några år sedan.  Många kandidater förlitar sig idag på att ha en uppdaterad Linked In profil och därigenom bli hittade av headhunters, och matchas mot tjänster som stämmer överens med deras kompetens. Detta innebär att våra rekryterare lägger ner mycket av sin arbetstid både till att leta efter kandidater i olika kanaler och på att sälja in de lediga tjänsterna till potentiella kandidater. Att rekrytera genom ”search” har blivit ett hantverk präglat av mycket fingertoppskänsla och förmåga att förstå både kundens och kandidatens behov.

 

Effektivare search genom AI

För att möta våra kunders behov och effektivisera våra searchprocesser bestämde vi oss för att hitta ett sätt att lägga vår egen tid där den gör som mest nytta, dvs i kommunikationen med kund och kandidat, och  istället automatisera själva sökningen. Målet var att bli snabbare i våra searchprocesser utan att tumma på den personliga kontakten eller på precisionen i matchningen. Lösningen på detta blev FRasse.

 

FRasse jobbar som vi

FRasse är framtagen i tätt samarbete mellan First Reserves rekryterare och Bytestream AB, som utvecklar lösningar för automatisering av processer inom försäkring, finans, HR och lön, baserade på machine learning och artificiell intelligens.

Resultatet av samarbetet blev FRasse, en mjukvara för robotassisterad ”search” vilken avlastar ”searchern” och ger mer tid för kvalificerad interaktion med kunder och kandidater. Mjukvaran använder Natural Languge Processing (NLP) för att hitta de mest passande kandidaterna för varje roll. Mjukvaran automatiserar flera steg i Search-processen och är integrerad med befintliga system.

FRasse är självlärande och bygger helt på data från First Reserves egna rekryterare. Detta gör att hantverket hela tiden bibehålls och förfinas genom användandet av roboten. FRasse ger helt enkelt optimala förutsättningar för kompetensbaserad rekrytering och bidrar till en jämn och hög kvalitet i searchprocesserna.

Vill du läsa mer om FRasse kan du här ta del av en intervju med VD Eva Byström i Juseks medlemstidning Karriär

Välkommen att boka in en möte med oss och se hur FRasse kan bidra till att ditt företag får kompetenta medarbetare på plats på rekordtid.