Från livstidsanställning till livsstilsanställning - hållbar karriär

Från livstidsanställning till livsstilsanställning – Hållbar karriär

Begreppet Livstidsanställning levde som ett internt begrepp i First Reserve-koncernen under flera år tills vi insåg att det egentligen var ett viktigt statement och nyckeln till en värdefull företagskultur. Insikten gjorde koncernen till en både hållbar och framgångsrik arbetsgivare. Begreppet utvecklades till sin nuvarande form Livsstilsanställning och tar idag hänsyn till alla de parametrar som skapar balans mellan en framgångsrik karriär och ett rikt privatliv, oberoende av individens situation och livsstil.

I enlighet med globala hållbarhetsmål

 Modellen livsstilsanställning verkar i enlighet med flera av FN:s globala mål och bidrar bland annat till ökad hälsa och välbefinnande, jämställdhet, fredliga och inkluderande samhällen, anständiga arbetsvillkor, ekonomisk tillväxt, minskad ojämlikhet samt hållbara städer och samhällen.

Genom hela livet

När man verkar i tuffa och hårt konkurrensutsatta konsultbranscher så är det lätt att bli ett av de många företag där medarbetaren blir tvungen att välja mellan en framgångsrik karriär eller ett lyckat familjeliv. Genom livsstilsanställningar lyckas man både locka och behålla de talanger som vägrar att välja mellan karriär och familjebildning.

Individuella förutsättningar

Att utgå ifrån individens unika livsstil skapar en företagskultur som främjar både välmående, prestation och inte minst ekonomisk tillväxt. Genom livsstilsanställningar ges dessutom medarbetarbetaren möjlighet att utvecklas och befordras baserat på sin kompetens och drivkraft.

 

/Eva Byström, VD First Reserve och Sandra Solomon, VD F1R Löneoutsourcing