Chefsrekrytering & chefinterim inom ekonomi & HR - First Reserve

 First Interim ger din organisation optimal flexibilitet och full genomförandekraft genom kompetenta specialister och ledare

CHEFSREKRYTERING

Rekrytering är en affärsstrategisk fråga. Ledarens roll är avgörande för om en verksamhet når sina mål och styr mot visionen. Valet av chef är därför ett av de viktigaste besluten som VD och ägare tar eftersom ledarskapet påverkar och genomsyrar hela organisationen.

På First Reserve har vi erfarna rekryteringskonsulter som förstår vikten av att hitta rätt chef för just ditt företag. Vi har metoderna för att uppnå högsta möjliga kvalitet och slutresultat i våra chefstillsättningar.

INTERIM

Vi har flera kompetenta och erfarna interimskonsulter för att kunna möta just ditt behov. Vi kan erbjuda hel- eller deltidslösningar på kortare eller längre sikt, beroende på vad du behöver.

Vi har en uppbyggd kandidatbank av människor som vi känner väl utifrån deras kompetens, erfarenhet och personlighet. Vi vet vilka typer av uppdrag som passar dem bäst utifrån deras tidigare erfarenheter och drivkrafter.

TESTER

I våra chefsrekryteringar använder vi oss av Master Managements testutbud som innehåller:

ACE – Kognitivt problemlösningstest som testar logisk analytisk förmåga
MPA – Personlighetstest som belyser jobbstil, sociala faktorer och drivkrafter
EASI – Personlighet- samt drivfaktortest

REKRYTERINGSPROCESSEN

Kravprofil/företagsanalys 360 grader
Genom kravprofilstagningen reder vi ut förväntningarna på befattningen och personen. Vi analyserar var verksamheten befinner sig just nu samt går igenom affärsstrategiska mål och visioner. Vi bestämmer även vid detta tillfälle hur processen ska se ut, vilka som är beslutsfattare och involverade i processen samt gör en tidsplan för arbetet.

Search/urval
Vi scannar av marknaden och tar reda på var kompetensen vi söker finns. Vi använder oss av LinkedIn, våra nätverk och vår egen kandidatbas.

Intervjuer
Vi använder oss av både kompetensbaserad- samt värderingsstyrd intervjumetodik. Vi tar fram dilemmasituationer för att ta reda på kandidaters beteende i olika situationer kopplat till er företagskultur.

Presentation av kandidat
Vi ger dig en skriftlig samt muntlig återkoppling av de bästa kandidaterna.

Assessment/tester
Vi anpassar tester och assessment efter kravprofilen och vi kan även erbjuda arbetsprov samt casescenarios.

Bakgrundskontroller
Bakgrundskontroller används för att vidimera information och uppgifter som kandidaten lämnat, samt kontrollera uppgifter som är offentliga. Tillsammans med dig tar vi fram de bakgrundskontroller som är nödvändiga.

Anställning
När vi hittat rätt kandidat för dig och samtliga tester och kontroller är genomförda är det dags för dig att teckna avtal med din nya medarbetare.

Vill du veta mer?

 

Söker du en chef eller specialist till ditt företag är du välkommen att kontakta Jonas Norén som är affärsområdeschef för området.

Jonas Norén
Affärsområdeschef Interim Management

Boka ett möte med Jonas Norén