CV - First Reserve

Information som bör finns med i ditt CV

Ett CV är uppbyggt av information och hårda fakta kring dina meriter och kompetenser. Här bör erfarenheterna presenteras på ett kortfattat och strukturerat sätt.

En tumregel för vad som skiljer CV:t från det personliga brevet är att det inte ska beskriva dig som person, utan ge information om dina erfarenheter och kunskaper från tidigare arbeten och studier. Bygg upp ditt CV i kronologisk ordning där din senaste erfarenhet presenteras först. Alternativt kan ditt CV utformas efter dina färdigheter där de mest relevanta för jobbet du söker presenteras överst.

Välj även ett enkelt och lättläst typsnitt som förstärker en tydlig struktur. Fetmarkera, stryk under eller kursivera rubriker eller avsnitt så att det lätt går att skilja på olika stycken i dokumentet. Om du väljer att ha med ett foto av dig själv i CV:t så kan du med fördel placera det vid sidan av dina kontaktuppgifter. Tänk på att använda en bild som är relativt nytagen och som motsvarar ditt utseende idag. Bilden ska gärna vara högupplöst och tydlig.

Utgå från att rekryteraren vill ha ett CV på svenska, förutsatt att det inte står andra önskemål i annonsen.

Struktur

Ett CV ska vara lättöverskådligt men ändå innehålla mycket information. Strukturera ditt CV med tydliga rubriker uppdelade exempelvis enligt följande:

​​​​​​Kontaktuppgifter – Namn, personnummer, adress, telefonnummer, epost och gärna en professionell bild.

Utbildning – Under denna rubrik anger du dina utbildningar. Din senaste avslutade utbildning överst. Beroende på hur lång och omfattande utbildning du har, avgör vad som är relevant att ange. Om du exempelvis har en eller flera kandidat- eller magisterexamen, är det inte nödvändigt att ange grundskoleutbildning. Om du fortfarande är studerande ska det framgå och då även när det är tänkt att du ska ta din examen. Det är en ytterligare fördel om du nämner inriktning eller kort beskrivning av vad utbildningen inneburit.

Arbete – Ange respektive arbetsplats och anställningstid, senaste först, och ge en kortfattad beskrivning av dina arbetsuppgifter och ansvarsområden, gärna med år och månad. Var tydlig med tjänsternas omfattning, och om du arbetat som konsult.

Språkkunskaper – Ange dina språkkunskaper och på vilken nivå du befinner dig, exempelvis, modersmål, flytande i tal och skrift eller behjälpligt i tal och skrift.

IT-kunskaper – Under denna rubrik anger du vilka system, dataprogram och verktyg som du har arbetat i och hur väl du behärskar dem. Exempelvis CRM-system, ekonomisystem, operativsystem och universella program som Office-paketet.

Meriter – Här anger du om du haft någon form av förtroendeuppdrag eller arbetat i en styrelse, exempelvis studentkår, bostadsrättsstyrelse, välgörenhetsorganisation eller liknande. Även idrottsmeriter och körkort kan anges här. Beskriv omfattning och innebörd kortfattat.

Referenser – Du behöver inte ange namnen på dina referenser i ditt CV, det räcker med att skriva att det finns referenser och att dessa gärna lämnas ut vid förfrågan.

När du skrivit färdigt ditt CV, var noga med att läsa igenom och rätta eventuella stavfel eller särskrivningar. Be även gärna någon annan att läsa igenom CV:t.

Här kan du även få hjälp med hur du ska skriva ditt personliga brev.

Ladda ner vår CV-mall gratis