Bemanning inom HR & Ekonomi - Hyr en konsult - First Reserve

Hos oss går laget före jaget
för att snabbt kunna leverera med bästa kvalitet

Bemanning inom bl.a. HR och ekonomi

När du behöver hyra en konsult på kort eller lång sikt bemannar vi ditt företag med kompetenta medarbetare. Våra konsulter kan bemanna funktioner under en kortare tid eller på lång sikt, både på heltid och deltid. Därför ser vi alltid till att alla våra bemanningslösningar är flexibla och utgår från just dina behov. Oavsett uppdragets längd och omfattning är det alltid lika viktigt att du får rätt bemanning på rätt plats och det är precis det vi brinner för att åstadkomma.
Våra konsulter är specialiserade inom hr, ekonomi, administration, lön och inköp/logistik, vilket gör att vi kan vara verksamma inom flera olika branscher.

Eftersom vi har kollektivavtal innebär det att våra medarbetare har alla de försäkringar som krävs, vilket gör att du som beställare alltid kan känna dig trygg med att våra konsulter alltid arbetar med bra villkor.

PROCESSEN

När vi inleder bemanningsprocessen tar vi alltid fram en konsultprofil där vi förutom den erfarenhet och kompetens som efterfrågas i det specifika uppdraget även är noga med att säkerställa att de personliga egenskaperna hos våra kandidater överensstämmer med det som är angivet i konsultprofilen.

Så här fungerar det att hyra en konsult hos oss:


Kravprofilstagning

Först och främst tar vi tillsammans fram en lämplig kravprofil med vilka kunskaper konsulten ska ha som exempelvis ekonomi eller hr, där era behov är utgångspunkten.

Kandidatpresentation
När kravprofilen är satt presenterar vi de kandidater vi anser vara bäst lämpade enligt den satta kravprofilen.

Start av uppdrag
När kandidaten är vald börjar själva uppdraget enligt de villkor vi kommit överens om i avtalet.

Avstämning/uppföljning
Under pågående konsultuppdrag håller vi kontinuerlig kontakt med både kund och konsult för att hela tiden närvara vid eventuella frågor och funderingar.

Avslutat uppdrag och utvärdering
Efter det avslutade konsultuppdraget analyserar vi hur samarbetet gått och utvärderar det därefter.

Vill du veta mer?

För vidare information om våra rekryteringar och bemanningstjänster är du välkommen att kontakta Kristina Ulander som är affärsområdesansvarig för rekrytering och bemanning

Kristina Ulander
Rekrytering och Bemanning

Boka ett möte med Kristina Ulander