Rekrytering och bemanning med ansvar och hållbarhet

VÄRDEGRUND

ENGAGEMANG

Med glädje och passion löser vi våra uppdrag

LAGANDA

Hos oss går laget före jaget för att snabbt kunna leverera med bästa kvalitet

ANSVAR

Vi bygger långsiktiga relationer för att vi är måna om att alltid ta ansvar och hålla det vi lovar

UTVECKLING

Vi arbetar ständigt med att utveckla oss själva, våra rutiner och processer för att alltid leverera rätt lösning

ETISKA RIKTLINJER

  • First Reserve arbetar efter och följer de lagar och regler som finns inom arbetsrätt, personuppgiftslagen och arbetsmiljö.
  • First Reserve tar avstånd ifrån all typ av diskriminering.
  • First Reserve behandlar medarbetare, kunder och kandidater med respekt.
  • Medarbetare hos First Reserve har tystnadsplikt, vilket innebär att uppgifter om våra kunder, kundens medarbetare och kandidater behandlas konfidentiellt.
  • First Reserve ger alltid kandidater återkoppling på genomförda tester.
  • Uppföljning sker på både rekryteringsuppdrag och på bemanningsuppdrag med kontinuitet för att utvärdera framgången av en tillsättning.
  • Alla kandidater får återkoppling när de har ingått i en rekryteringsprocess.

 

ARBETSGIVARANSVAR

First Reserve är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och har därmed kollektivavtal. Auktorisationen säkerställer att företag i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.