Lönekartläggning - Frukostseminarium med Saskia Linton

Lönekartläggning – Saskia Linton

Lönekartläggning – Frukostseminarium 30/11 med Saskia Linton från Sysarb.

 

 

 

 

 

Än en gång fick vi äran att ha Saskia Linton hos oss. Denna gång höll hon i en mycket intressant och uppskattad föreläsning om lönekartläggning.

När man talade om löner förr i tiden handlade det om centrala lönebildningar och lönesättning efter ålder och år inom yrket. Nu för tiden är det mer lokala lönebildningar och värdeskapande lönesättningar. En stor skillnad däremellan är att man förr var garanterad lönehöjning, men så är inte fallet idag.

Så varför gör vi lönekartläggning? – Det är en del av diskrimineringslagen.

Lönekartläggning innebär för det mesta att vi undersöker och dokumenterar skillnaden på lönenivåerna mellan män och kvinnor. Den är till för att beskriva för diskrimineringsombudsmannen vad man gör/försöker göra för att motverka denna skillnad.

Denna kartläggning ska göras varje år.

Men finns det rättvis lön? Hm, det finns i alla fall en upplevelse kring rättvisa löner.

Denna upplevelse av rättvisa bidrar lönekartläggningen till om den utförs korrekt. Tydliga processer som är förklarande bidrar till större förståelse för processen av lönesättning. Därmed kan resultera i att fler kan känna sig nöjda över sina löner.

Anställda har ett behov av att känna tillit, och denna tillit kan uppkomma om företaget är tydlig i kommunikationen kring löner och varför man får den lönen man får. Dessa löner bidar i sin tur till motivation, så länge den är skälig.

Det företag bör tänka på är: Har det fungerat att koppla ihop lönebildningen med verksamhetsmålen? Ha medarbetarsamtal som sätter grunden för löneutveckling och fortsätt med den öppna kommunikationen.

Personalen är den dyraste kostanden ett bolag har – värna om dem! Ha medarbetarnas välmående som prioritet, för utan dem och deras engagemang drabbas verksamheten.

 

För dig som är intresserad handlar vårt nästa frukostseminarium om GDPR i ett HR-perspektiv. Då kommer Emma Bädicker från Delphi affärsjuridiska byrå och talar om vad som förändras för HR-avdelningen i och med införandet av den nya dataskyddsförordningen. För mer info och anmälan klicka här