Direktrekrytering

Direktrekrytering innebär att en eller flera kandidater blir presenterade för en specifik tjänst. Ditt urval finns hos våra befintliga kandidater och vår matchning handlar uteslutande om kvalifikationer och utbildning. Att personen passar in i din organisation blir det din uppgift att avgöra. En direktrekrytering innehåller följande:

Framtagning av kandidater enligt enklare kravprofil
Djupintervju
Kandidatpresentation
Master Person Analys
Referenstagning (allmän)
Uppföljning