AdministrationInköp & LogistikChef

Fredrik – IT-chef med engagemang och erfarenhet

Fredrik drivs att att jobba med utveckling av personal och IT. Han har 20 års erfarenhet av IT i olika ledande befattningar som t ex IT-chef inom större företag. Han har ett genuint intresse av ledarskap och brinner för att se sina medarbetare utvecklas. Fredrik har en bred kompetens inom IT och van vid att […]

Mer info / Ansök
AdministrationSälj/marknadChef

Annica – företagsledare med erfarenhet av styrelsearbete

Annica är en kommersiellt kompetent och välstrukturerad företagsledare och styrelsearbetare med etablering och tillväxt på nya marknader som specialitet. Hon är en erfaren strategisk och pragmatisk visionär med passion för att etablera och växa företag och motivera medarbetare till framgång och lönsamhet på nya marknader. Med inriktning mot B2B, Multinationella tillväxtbolag inom SaaS, e–commerce, IT/Media, Tech […]

Mer info / Ansök
Chef

Linda – ekonomiansvarig till det medelstora företaget

Linda är en ekonom som vill arbeta med bredden inom ekonomi som löpande redovisning och bokslut, löner samt controlling. Linda är social och utåtriktad som person. Hon är engagerad i sitt arbete och är en riktig arbetsmyra. Intresserad av: Rekrytering Tillgänglig: Om tre månader

Mer info / Ansök
AdministrationFörsäkring/FinansHR/LönChef

Karin – Ledare med resultatfokus inom bank & finans

Karin har lång erfarenhet som ledare med en bred bakgrund i försäljningsarbete, affärs-, och produktutveckling, marknad och administration. Hon har arbetat i både stora som små organisationer främst inom bank och finans. Hennes styrka är att ta helhetsansvar, vara affärsdriven, proaktiv och bygga relationer samt alltid ha fokus på kundnytta och lönsamhet. Karin har hög […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Kristina – Erfaren ekonomichef

Kristina är utbildad civilekonom, har flerårig erfarenhet av breda roller inom ekonomi, HR och IT. Inom ekonomi har hon till exempel arbetat med redovisning, bokslut, controlling, lön och årsredovisning. Kristina har erfarenhet från tillverkande bolag, logistikföretag och försäljning. Sedan 2009 har hon arbetat som ekonomichef och tycker om att stötta medarbetare och få dem att […]

Mer info / Ansök
AdministrationEkonomiSälj/marknadChefSpecialist

Thomas – Inköpare med erfarenhet av hela inköps- och lagerstyrningsprocessen

Thomas är en erfaren inköpare och lagerstyrare som har arbetat med samtliga processer inom inköp och lagerstyrning. Allt ifrån att som inköpschef förhandla igenom miljonkontrakt och leda och utveckla inköpsavdelningen till att rent fysiskt lasta av och lagerplacera gods. Thomas har en hög arbetsmoral och arbetar alldeles utmärkt även under hård press. Under sitt arbete har […]

Mer info / Ansök
AdministrationChef

Krister – Driven lagerchef

Krister är en ledare inom lager och drift som kan föra verksamheten framåt och ser positivt på förändringar. Han lägger stor vikt vid uppföljning och vill ha medarbetarna med i kommunikationen och ha en tydlig och rak dialog där det är högt i tak, delaktighet är en viktig del i Stefans ledarskap. Krister har bl […]

Mer info / Ansök
HR/LönChef

Marie – Utvecklings- och resultatinriktad HR- chef

Marie har en bred och djup erfarenhet av såväl strategiska som operativa HR-frågor från personalintensiva företag med många driftsenheter, samt flerårig erfarenhet av ledningsgruppsarbete samt personal- och budgetansvar. Marie har en förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa verksamheter, hon har erfarenhet av att bygga upp och utveckla HR-avdelningar och dess arbetsätt, stor erfarenhet […]

Mer info / Ansök
HR/LönChef

Katarina – Lönechef med erfarenhet av nordiska löner

Katarina är en driven och lösningsfokuserad lönechef som har djup erfarenhet inom lön- och HR- administration för svenska, norska, danska och finska bolag. Katarina har förståelse och engagemang för affären och ser helheten i hela löneprocessen. Hon har även en bakgrund inom ekonomi och redovisning. Som person är Katarina glad, analytisk och full av energi. […]

Mer info / Ansök
AdministrationHR/LönChefSpecialist

Maria – HR-specialist med erfarenhet av löneprocesser

Maria är en erfaren HR-generalist som arbetat både operativt och strategiskt med HR-frågor. Maria har även varit delaktig av uppbyggnaden av en lönesupportavdelning samt varit involverad i att styra upp löneprocesser och felaktig rapportering, som låg outsourcat. Maria var då kravställare till outsourcingsleverantören samt bollplank i bl.a. kollektivavtalsfrågor. Maria har gedigen erfarenhet av fackliga förhandlingar […]

Mer info / Ansök
ChefSpecialist

Rita – Engagerad HR Chef

Rita är en affärsdriven HR-konsult med erfarenhet av strategiskt, operativt och verksamhetsnära HR-arbete inom personalintensiva branscher i både svenska och internationella sammanhang. Hennes styrka är att hon har arbetat med ledarskaps-, organisations- och HR-frågor både som HR-chef och som linjechef. Rita säkerställer att det finns en stark koppling mellan HR-frågorna och verksamhetens/affärens behov och att […]

Mer info / Ansök
ChefSpecialist

Susanne – driven chefscontroller som brinner för att uppnå resultat

Susanne är en ledare med bred erfarenhet av ekonomi men fokus på controlling som nu söker nya utmaningar. Hon är en drivande, ansvarstagande och lojal medarbetare som har flerårig erfarenhet av att arbeta både i svensk- och internationell miljö. Susanne vill arbeta nära affären och utveckla den till att bli så lönsam som möjligt. Hon […]

Mer info / Ansök
AdministrationHR/LönChef

Martin – HR-chef som vill arbeta verksamhetsnära

Martin är en dynamisk och utvecklingsorienterad HR-chef som vill arbeta verksamhetsnära. Han arbetar både strategiskt och operativt med visioner och mål som ledstjärna. Martin har en bred och varierad erfarenhet från olika aspekter av HR, allt från arbetsrätt och avveckling till utveckling av ledare, strategiskt hälsoarbete samt som rekryteringsspecialist inom bemannings- och IT/Telecom branschen. Som […]

Mer info / Ansök
EkonomiHR/LönChefSpecialist

Anna – resultatorienterad ledare som brinner för utveckling

Anna är en ledare med bred erfarenhet inom försäljning och HR som nu söker nya utmaningar. Hon är känd för sitt driv och för att motivera, inspirera och engagera medarbetare och chefer tillsammans med både kunder och samarbetspartners. Förändringsarbete och kompetensutveckling är två av Annas specialistområden. Hon är en ansvarstagande och lojal med flerårig erfarenhet […]

Mer info / Ansök
ChefSpecialist

Jessica- erfaren HR Chef/HR Business Partner

Jessica är en utvecklings- och resultatinriktad HR- chef eller HR-specialist. Hon har en bred och djup erfarenhet av såväl strategiska som operativa HR-frågor, ofta med fokus på förändring samt flerårig erfarenhet av ledningsgruppsarbete samt av att leda andra. Jessica har en förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa verksamheter, hon har erfarenhet av att […]

Mer info / Ansök
HR/LönSälj/marknadChef

Anna – En driven chef som brinner för utveckling och att uppnå goda resultat

Anna är en ledare med bred erfarenhet inom försäljning och HR som nu söker nya utmaningar. Hon är känd för sitt driv och för att motivera, inspirera och engagera medarbetare och chefer tillsammans med både kunder och samarbetspartners. Hon är en ansvarstagande och lojal medarbetare som har flerårig erfarenhet av att arbeta både i svensk […]

Mer info / Ansök
ChefSpecialist

Kajsa – en erfaren HR-chef och HR-specialist

Kajsa är en person med bred erfarenhet inom HR som nu söker nya utmaningar. Hon är känd för sin positiva inställning och sitt strukturerade arbetssätt. Hon är en ansvarstagande och lojal medarbetare som har flerårig erfarenhet av att arbeta i svenska och internationella företag. Kajsa har en bred erfarenhet inom alla HR-relaterade områden samt van […]

Mer info / Ansök
ChefSpecialist

Jenny – Engagerad ekonomi- och personalchef

Jenny har en bred erfarenhet inom ekonomi, både i svenska och internationella bolag. Att effektivisera, utveckla och strukturera upp arbetet på en avdelning är något som driver henne.  Hon vill gärna ha personalansvar och brinner för personalfrågor. Som chef verkar hon för en arbetsmiljö som uppmuntrar till att ta fram det bästa hos medarbetare och […]

Mer info / Ansök
ChefSpecialist

Eva – erfaren HR-chef / HR-business partner

Eva har erfarenhet av alla delar inom HR området som t ex rekrytering, introduktion, medarbetarsamtal, kompetensutveckling, omställning med mera. Hon passar väl in i både som eller som ledare för en HR-avdelning. Eva har ett konsultativt förhållningssätt. Hon är ödmjuk, lyhörd och förtroendeingivande som person. Eva är strukturerad och har ett systematiskt sätt att arbeta. […]

Mer info / Ansök
EkonomiHR/LönChefSpecialist

Torbjörn – Erfaren chef med kvalitetkompetens

Torbjörn är en allround-kunnig chef med lång erfarenhet av säkerhetsbranschen. Han har arbetat mycket med ISO 9001 samt en del med ISO 14001. Kvalitetsarbete är något han brinner för. Torbjörn har också arbetat med hela kedjan från budgetering och rekrytering till produktion, uppföljning, utbildning och problemlösning. Torbjörn är van att arbeta med processer i alla […]

Mer info / Ansök
EkonomiHR/LönChefSpecialist

Eva – erfaren lönechef som utmanas av förändringar

Eva är en utvecklings- och resultatinriktad lönechef som har bred och djup erfarenhet av såväl strategiska som operativa frågor. Eva har en gedigen bakgrund när det gäller arbete kring lagar, avtal, processer, rutiner, information och systemfrågor. Hon har även erfarenhet av kvalitetssäkring i form av uppföljning och internkontroll för att effektivisera och utveckla verksamheten med helhetssyn. Som person är Eva prestigelös, analytisk, strukturerad, engagerad och lösningsorienterad. Hon har förmåga […]

Mer info / Ansök
AdministrationHR/LönChefSpecialist

Anna – HR specialist inom arbetsmiljö

Anna är en drivande, social och positiv tjej .  Anna brinner för att förenkla vardagen för chefer och medarbetare samtidigt som det bidrar till ett positivt resultat företaget. Annas specialistområden är: Sätta igång nya administrativa tjänster eller få icke-fungerande tjänster/rutiner att fungera. Arbetsmiljörutiner, riktlinjer och policys. Utbildningsadministration. IA-systemet från Afa-Försäkringar (konfigurering och utbildning) Att vrida […]

Mer info / Ansök
AdministrationHR/LönChefSpecialist

Ingela – en erfaren HR-chef och HR-generalist

Ingela är en utvecklings- och resultatinriktad HR- chef eller HR-specialist. Hon har en bred och djup erfarenhet av såväl strategiska som operativa HR-frågor, ofta med fokus på förändrig samt flerårig erfarenhet av ledningsgruppsarbete samt av att leda andra. Ingel har en förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa verksamheter, hon har erfarenhet av att bygga […]

Mer info / Ansök
EkonomiChefMedarbetare

Lise-Lotte – En noggrann och självgående Redovisningsekonom

Lise-Lotte är en ambitiös och självgående redovisningsekonom som söker efter en ny utmaning och få möjligheten att fortsätta utvecklas på en ekonomiavdelning. Hon har en bred erfarenhet inom redovisning, och har arbetat med bland annat löpande bokföring, avstämningar, kund- och leverantörsreskontra, skattedeklarationer och bokslutsarbete. Lise-Lotte trivs att arbeta i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter. Hon är […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Peter – erfaren och affärsinriktad CFO med engagerat ledarskap

Peter har lång erfarenhet som CFO inom medelstora nationella och internationella tjänsteföretag där han arbetat i både ledningsgrupper och i styrelser och bidragit med sin breda ekonomikompetens. I rollen som CFO har han bl a drivit effektiviseringsprojekt gällande anpassad bemanning, förmånliga avtal och byte av affärssystem. Peter har även aktivt deltagit due dilligence processer. Peter […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Ronny – Erfaren CFO med näsa för lönsamhet

Ronny har lång erfarenhet av att arbeta som CFO/ Finance Manager i medelstora och större svenska och internationella företag. Han arbetar gärna högt och lågt och trivs när han får vara nära businessen. Att ansvara för och leda en controlling/ekonomiavdelning är en av Ronnys verkligt starka sidor. Han har lätt för att prioritera och beskrivs […]

Mer info / Ansök
AdministrationEkonomiChef

Lena – ekonomi- och administrativ chef med bred erfarenhet.

Lena har arbetat med uppbyggnad, utveckling och förändring av ekonomi- och administrativa funktioner och processer i internationella företag, familjeföretag, liten och stor kommun. Lena ser vikten av kvalitetsarbete, budget- och uppföljning som stöd för verksamhetsutvecklingen. Hon är analytisk, strukturerad, har helhetssyn och stimuleras av komplexa frågeställningar. Som chef verkar hon för en arbetsmiljö som uppmuntrar […]

Mer info / Ansök
Sälj/marknadChef

Lill-Anita – Leveranssäker interimschef med passion för kund och affärer

Lill-Anita har lång erfarenhet inom ledarskap, sälj och kundservice. Hon har haft ansvar för en miljon kunder, besitter seniora ledaregenskaper och har även erfarenhet från  styrelsearbete och arbetsteam med komplicerade bakgrunder. Hennes passion för personal, kunder och affärsmål har gett många lyckade resultat hos kända varumärken i Sverige. Hon har även arbetat som VD, konsult […]

Mer info / Ansök
HR/LönChefSpecialist

Annika – driver HR-frågor för att utveckla verksamheten

Annika är en dynamisk och utvecklingsorienterad chef eller självständig och drivande specialist. Hon arbetar strategiskt och operativt med visioner och mål som ledstjärna. Annika har arbetat med det mesta inom HR, allt från arbetsrätt och avveckling till utveckling av ledare och organisationskultur. För att lyckas i det arbetet använder sig Annika av sitt kunnande inom […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Lena – En effektiv ekonomichef med bred erfarenhet

Lena har bred erfarenhet inom ekonomi och finans, både i svenska och internationella bolag. Att effektivisera, utveckla och strukturera upp arbetet på en avdelning är något som driver henne. Det jobbet har bl a innefattat implementation av affärssystem och olika cashpools samt diverse cash management lösningar. Lenas ledarstil är positiv, prestigelös, involverande och coachande. Men […]

Mer info / Ansök
Försäkring/FinansSälj/marknadChefSpecialist

Tove – Driven säljledare med passion för kundrelationer

Tove har erfarenhet från New Yorks reklambransch. Hon har arbetat som ledare och med försäljning inom Sveriges försäkringsbransch. Tove är målmedveten och driven och det är de egenskaperna som färgar hennes karaktär. Toves arbetssätt präglas av energi, noggrannhet och engagemang och hon vill ha utmaningar. Söker du en prestigelös, strukturerad och positiv KAM ska du träffa […]

Mer info / Ansök
ChefSpecialist

Sofie – Entusiastisk och erfaren lönespecialist/lönechef

Sofie har ansvarat för lönehantering, pensioner, försäkringar, reseräkningar och tjänstebilar samt budgetering och redovisning av löner. Hon har varit lönechef på företag med 20-600 anställda. Som person är Sofie entusiastisk, pedagogisk och full av energi och hon drivs av att tillsammans med teamet föra arbetet framåt och utveckla processer. Om du söker en prestigelös lönechef […]

Mer info / Ansök
Sälj/marknadChef

Kristin – Spansktalande driven projektledare inom service och event

Kristin har bred erfarenhet av att arbete inom service och event både i Sverige och internationellt. Som projektledare är hon lyhörd, positiv, engagerad, rak och strukturerad. Kristin har en bra förståelse för hur andra arbetar, vad som driver dem och hur man tillsammans uppnår gemensamma mål. Är du i behov av en projektledare som är van vid […]

Mer info / Ansök
AdministrationSälj/marknadChefSpecialist

Mia – Målinriktad verksamhetsutvecklare/ teamledare

Mia är en positiv och målfokuserad person som har lång erfarenhet av förändringsarbeten. Metoder som hon arbetat med är bl a Lean Six Sigma och coachande ledarskap. Mia har även erfarenhet av att arbeta som teamledare för kundtjänstmedarbetare. Hon är orädd inför utmaningar och trivs med att utveckla processer och medarbetare. Söker du en ansvarsfull […]

Mer info / Ansök
HR/LönChef

Elisabeth- erfaren HR-chef och HR-generalist

Elisabeth har efter många år som HR-chef en gedigen generalistkompetens från såväl internationella koncerner som mindre svenska företag.  Hon har arbetat med alla förekommande HR- områden – från rekrytering till avveckling och har ofta arbetat med fokus på förändringsarbete. Elisabeth  har även drivit frågor om gemensam företagskultur/värdegrund och ansvarat för framtagande av policys och implementering av […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Eric – erfaren CFO med blick för affärsutveckling

Eric har mångårig erfarenhet av att arbeta som CFO i medelstora företag. Han tar gärna i den rollen stor del och ansvar i ledningen av företagen, både vad gäller affärsutveckling som effektivisering. Eric är civilekonom och har en bred erfarenhet inom ekonomi och administration och har stor erfarenhet av organisationsutveckling och förbättrad ekonomistyrning. Hans breda […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Annica-En prestigelös och handlingskraftig ekonomichef/CFO/Controller

Annica har erfarenhet av internationella och stora företag med IFRS/ USGAAP rapportering och har under många år arbetat med Nordic/UK ansvar där hon gärna arbetar nära verksamheten för att förmedla förståelsen av företagets rapportering och dess aktiviteter till berörda. Annica har erfarenhet av personalansvar och tagit en given plats i ledningsgruppen. Som person har hon lätt för att fatta beslut, arbetar självständigt, […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Carola- driven ledare med bred erfarenhet inom ekonomi

Carola har en gedigen och lång bakgrund inom ekonomi och ledarskap. Hon har även arbetat inom flera branscher t ex. bank och försäkring. Carola har erfarenhet av både ledande roller såväl som specialist roller. Till detta så finns även kompetens inom att göra profilanalyser – individuellt och i grupp. Som ledare är hon positiv, kommunikativ, […]

Mer info / Ansök
HR/LönChef

Jörgen- en driven och erfaren HR-chef

Jörgen har en gedigen HR-erfarenhet från ett stort antal företag och organisationer. Han har arbetet som HR-chef i en rad olika branscher som gett honom en bred och solid erfarenhetsbank. Han brinner för att översätta verksamhetens mål till HR-mål samt att genomföra dessa. Till sina främsta förmågor hör att han obehindrat 
rör sig mellan ett […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Mikael – Driven och analytisk med erfarenhet av processutveckling

Mikael har erfarenhet från produktionsplanering och projektledning från både offentlig och privat sektor. En stor del av arbetet, både det strategiska och det operativa, har varit att hitta nya vägar och förbättrande arbetssätt för att utveckla verksamheten. Där har Mikael har haft stor nytta av hans analystiska läggning som tillsammans med ett kreativt sinnelag gett […]

Mer info / Ansök
AdministrationChef

Hedde – driven och strukturerad administrativ chef med internationell erfarenhet

Hedde har lång och bred erfarenhet av arbete i chefsposition och ledande befattningar både i Sverige och internationellt. Som ledare är hon positiv, stödjande, rak i sin kommunikation, lyhörd, strukturerad och engagerad. Heddes noggranna och dedikerade arbetssätt har effektiviserat processer, reducerat kostnader samt ökat produktivitet. I sitt arbete vill Hedde driva, entusiasmera och inspirera ett […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Jeanette – Erfaren redovisningschef/ekonomichef

Jeanette har flerårig erfarenhet av arbete som redovisningschef och ekonomichef från mindre och medelstora företag. Hon har erfarenhet av börsnoterade bolag, flera olika ekonomisystem och rutiner. Som person är Jeanette social, utåtriktad och prestigelös. Hon är en ansvarstagande och lojal medarbetare som alltid levererar i tid. Jeanette vill arbeta i väster- eller norrförort. Intresserad av: […]

Mer info / Ansök
Chef

Helena – En prestigelös ekonomiansvarig med internationell erfarenhet

Helena har lång erfarenhet av ekonomi- och personal ansvar, även internationellt. Hon har arbetat många år som ekonomi- och personalchef och har bred kunskap inom ekonomi, redovisning, personal och löner. Helena är van att utveckla, organisera och skapa nya rutiner. Hennes arbetssätt är strukturerat, proaktivt och resultatinriktat. Hon har goda kunskaper i engelska. Som person […]

Mer info / Ansök
Chef

Jeanette – Erfaren redovisningschef/ekonomichef

Jeanette har flerårig erfarenhet av arbete som redovisningschef och ekonomichef från mindre och medelstora företag. Hon har erfarenhet av flera olika ekonomisystem och rutiner. Som person är Jeanette social, utåtriktad och prestigelös. Hon är en ansvarstagande och lojal medarbetare som alltid levererar i tid. Jeanette vill arbeta ca 75 % i väster- eller norrförort. Intresserad […]

Mer info / Ansök
HR/LönChef

Cecilia – En erfaren ledare med bredd att inspireras av

Cecilia har en lång bakgrund inom HR och ledarskap. Hon är van att bygga rutiner i snabbväxande företag och utveckla medarbetare och chefer i verksamheter med höga tillväxtmål. Cecilia har erfarenhet som personalchef, administrativ chef och VD.  Hon har jobbat i större tjänsteföretag med stort kundfokus och ett högt tempo. Hon har arbetat strategiskt med […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Anders – En erfaren ekonomichef och controller

Anders har erfarenhet som ekonomichef och controller på små och stora företag. Han har stor vana från internationella bolag och har även jobbat utomlands några år. Anders har i rollen som ekonomichef varit delaktig i due dilligence- processer och företagsförvärv. Han har erfarenhet av både koncernredovisning och projectcontrolling. Anders är en affärsinriktad med vana av […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Elin – en bred och effektiv ekonomichef/CFO/redovisningsekonom

Elin har lång erfarenhet inom de flesta områden gällande ekonomi. Hon har arbetat som ekonomichef/CFO på små och medelstora företag. Hon har arbetat på internationella bolag med engelska som koncernspråk, även utomlands. Elins styrkor är hennes bredd, hon är effektiv och snabb och hon gillar att effektivisera och strukturera för kundens bästa. Hon trivs med […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Christina – En teamleader inom ekonomi/administration

Christina är en ekonom med lång erfarenhet som teamleader. Hon har en bakgrund som leverantörsreskontraansvarig och redovisningsansvarig. En av Christinas främsta styrkor är förmågan att på ett överskådligt sätt kunna se vad som behöver göras för att effektivisera rutiner och processer. Christina har erfarenhet av affärssystemen Navision, JDE, SAP med flera. Hon har en hög […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Daniel – en strukturerad ekonomichef som gärna effektiviserar

Daniel har lång erfarenhet som ekonomichef för små och medelstora bolag med stort fokus på effektiviseringar och utveckling av organisationer.  Idag har Daniel personalansvar för ca 10 personer och ingår i ledningsgruppen. Daniel kommer bäst till sin rätt i en organisation med stark tillväxt där han kan använda sina styrkor så som att effektivisera, utveckla, […]

Mer info / Ansök
AdministrationChef

Jonas – civilingenjör med ansvar för inköp- och produktion

Jonas är civilingenjör med erfarenhet som inköps- och produktchef. Han har byggt upp och utvecklat avdelningen för inköp/produktion/logistik både på operativ som strategisk nivå i ett företag där han också tillhör ledningsgruppen. Innan dess har Jonas lång erfarenhet som produktutvecklare och produktchef från stora internationella organisationer i teknikbranschen. Jonas drivs av att få utveckla och […]

Mer info / Ansök
AdministrationChef

Oscar – Produktchef med erfarenhet av internationellt arbete

Oscar är ekonom med inriktning mot marknadsföring som arbetat som produktchef på ett globalt företag. I sitt dagliga jobb arbetar han med att förvalta, driva och utveckla två större produktportföljer. Han har erfarenhet av projektledning, mediaplanering och har tidigare erfarenhet av IR och PR. Oscar är intresserad av att jobba inom en mindre organisation med […]

Mer info / Ansök
AdministrationChef

Oscar – Produktchef med erfarenhet av internationellt arbete

Oscar är ekonom med inriktning mot marknadsföring som de senaste åren arbetat som Produktchef på ett Amerikanskt globalt företag med kontor i Stockholm. I sitt dagliga jobb arbetar han med att förvalta, driva och utveckla två större produktportföljer. Han har erfarenhet av projektledning, mediaplanering och har tidigare erfarenhet av IR och PR. Oscar är intresserad […]

Mer info / Ansök
AdministrationChef

Johan – En erfaren ledare med mod att förändra

Johan har stor erfarenhet av att leda resultatorienterade organisationer som VD eller affärsområdeschef och van att verka i internationella organisationer. Johan har ansvarat för verksamheter som har haft god tillväxt med mycket hög lönsamhet. Han har affärsfokus och mod att genomdriva svåra beslut oavsett om det handlar om inriktning av ny verksamhetsstrategi eller en omorganisation. […]

Mer info / Ansök
AdministrationChef

Rajmund – Driven kundtjänstchef som trivs i förändring

Rajmund är en metodisk och målmedveten chef som drivs av att leda människor genom förändringar. Han är nyfiken och nytänkande och har en övertygelse att ständig utveckling är en förutsättning för framgång för företag, medarbetare och kunder. Rajmund har flera års erfarenhet av ledarskap inom kundservice och innesälj och han har en stor dos empati […]

Mer info / Ansök
HR/LönChef

Fredrik – personalinriktad chef med ett stort affärsdriv

Fredrik är en dynamisk och personalinriktad chef som trivs med att arbeta nära affären. Han gillar utmaningar och med sitt engagemang entusiasmerar han personalen och skapar förändringsbenägenhet. Han är en drivande och analytisk person som gillar att arbeta på företag i förändring. Fredrik har god erfarenhet av ledande befattningar, han har en bakgrund som Ekonomichef, […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Claes – erfaren affärsmässig CFO – med sinne för humor

Claes har lång erfarenhet av rollen som CFO i internationella företag inom huvudsakligen tjänstesektorn. I rollen som CFO har han bland annat varit delaktig i due diligence processer och olika typer av nationella och internationella projekt. Claes har stor affärsvana och har haft förhandlingsansvar gentemot kunder, partners, fackliga organisationer, återförsäljare och leverantörer. Han har erfarenhet […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Elisabeth – En erfaren CFO med engagemang och driv

Elisabeth är en erfaren ekonom. Hon har under de senaste åren jobbat som CFO i Norge där hon också har varit personalansvarig.  Som person och chef är Elisabeth öppen, ärlig och informativ. Hon brinner för att se sin personal utvecklas och växa. Elisabeth är van att jobba med implementeringar av nya system och vet hur […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Maria – en initiativrik redovisningschef med mål- och resultatfokus

Maria är en självgående ledare som har lätt för att samarbeta och kommunicera. Hon är strukturerad och noggrann. Hon har erfarenhet av att utveckla ekonomiavdelningar genom mångårig praktisk erfarenhet som både förvaltare och entreprenör. Maria har mycket god erfarenhet av att leda och utveckla både stora och små företag. Maria har varit med och startat […]

Mer info / Ansök
HR/LönChef

Veronica – En bred och internationellt erfaren HR-chef

Veronica är en teamplayer med god kommunikationsförmåga och ett starkt arbetsgivarfokus. Hon är känd för sin positiva inställning och levererar alltid resultat i tid. Veronica har flerårig erfarenhet av internationella företag och har arbetat inom alla HR-relaterade områden. Hon har bl a utveckat företags Employer brand, tagit fram kompetensutvecklingsprogram och drivit implementeringen av flera HR-system. […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Mia – en ekonomichef med erfarenhet från flera stora företag

Maria är en driven person med en väl utvecklad analytisk problemlösningsförmåga. Hon är en engagerad chef och en omtänksam ledare. Maria är van att utveckla rutiner och processer för ekonomiavdelningar. Hon är en erfaren förändringsledare och en utmärkt analytiker. Hon har erfarenhet av implementering av verksamhetsplaneringsprocesser och kontrollprogram för stora verksamheter. Maria trivs i större […]

Mer info / Ansök
EkonomiChef

Agneta – en erfaren ekonomichef

Agneta är en erfaren ekonomichef som trivs bäst i ett högt arbetstempo. Hon är en social och utåtriktad kvinna som brinner för problemlösning. Agneta kavlar gärna upp ärmarna och strukturerar upp rutiner och processer. Hon har erfarenhet från flera tillväxtföretag och är van att driva processer och implementera ekonomisystem. Hon är en bra ledare och […]

Mer info / Ansök
HR/LönChef

Roger – Verksamhetsnära HR-chef som ser till helheten

Roger är en förändringsledare med bred erfarenhet som HR chef, chefsrekryterare och linjechef. Han brinner för att utarbeta HR-lösningar som hjälper företag att bättre nå sina övergripande affärsmål. Vidare är han en driven HR-strateg som ser till helheten men är van att operativt få saker gjorda. Roger har erfarenhet från expansiva företag både i Sverige […]

Mer info / Ansök
Till arkivet