Kundaktiviteter

F1R AKTIVITETER

Vi bjuder med jämna mellanrum in dig som kund eller möjlig samarbetspartner till intressanta föreläsningar.

Vi är engagerade i vår omvärld och möter ständigt spännande och aktuella personer som har mycket att dela med sig av inom sitt område. Vi arrangerar seminarier och bjuder in föreläsare i intressanta ämnen. Det kan vara inom HR, personlig utveckling, ledarskap, hållbarhet, genus eller andra aktuella ämnen.

Håll gärna utkik i vårt kalendarium där vi löpande presenterar kommande aktiviteter.

SEMINARIUM

Från medarbetare till ambassadör

Anna-Karin Lingham gästade oss torsdagen 24/8 och talade om hur viktigt det är för ett företag att samtliga anställda siktar mot gemensamma mål, med gemensamma värderingar.

Man bör ge individen en anledning till att vilja vara en ambassadör. Därför behöver företag en tydlig plattform för vilka värderingar de står för och ett tydligt budskap som utstrålar rätt bild av kärnverksamheten. Lyckas man med detta är det då lättare för individen att kunna matcha ihop dessa värderingar med sina egna värderingar och sin egen image. Hittar man denna matchning ger man individen de bästa förutsättningarna för att vara en stark ambassadör för verksamheten. Medarbetare vill känna sig stolta över sin verksamhet och det varumärke som de jobbar för. Därför bör det finnas en genuinitet och ett liv i de värden som kärnverksamheten lever efter. Som anställd vill man känna sig som en viktig puzzelbit för att skapa en helhet, och känna en samhörighet.

Många verksamheter strävar efter att den interna bilden ska förmedlas på ett så stabilt sätt att omgivningens bild är densamma. Är man oense rörande vissa beslut eller värderingar kan det vara svårt att utstråla en konsekvent bild av det verksamheten står för. Är man däremot överens blir det en lättare resa mot det gemensamma målet och förmågan att kunna ta beslut, stora som små.

Hittar man som verksamhet en balans mellan styrning och frihet, och låter individen blomma ut inom trygga ramar resulterar detta förhoppningsvis i en välmående medarbetare och ambassadör. Även transparens och ömsesidig feedback lyfts upp som två viktiga pelare för starkt ambassadörskap.

Verksamheten bör ge medarbetarna god information och få dem att känna sig delaktiga i vad som händer, så att de har rätt förutsättningarna för att kunna vara den bästa ambassadör den kan vara. Är det dessutom ett öppet klimat så man vet vad folk tänker och tycker, så är det lättare för samtliga att utvecklas och stå stadigt tillsammans.

Dock krävs även riktlinjer för vad som är okej och inte okej i rollen som ambassadör. Anna-Karin tar upp exemplet med sociala medier som är ett växande sätt för att nå ut till sin omgivning. Därför rekommenderas en policy med riktlinjer över hur man bör kommunicera i de sociala medierna.

Frukostseminariet lyfter upp värdet av att lägga resurser på att utveckla individen. Både tid och pengar är viktiga faktorer som bör investeras då individen är som en guldgruva för verksamhetens marknadsföring.

Anna Axelsson

marknadskoordinator

”Jag heter Anna Axelsson och arbetar som Marknadskoordinator hos First Reserve. Jag är utbildad inom marknadskommunikation vid Jönköping University och har erfarenhet av att arbeta på flygbolag och reklambyrå samt med sälj och service.

Hos First Reserve arbetar jag med kommunikation och marknadsföring i både digitala och analoga kanaler utefter vår värdegrund där laganda, utveckling, engagemang och ansvar står i fokus.”

Välkommen att kontakta mig i frågor gällande våra aktiviteter och kommunikation.

anna.axelsson@firstreserve.se

070-789 93 28